Green Care -tiedonvälityshanke Satakunnassa

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » Green Care -tiedonvälityshanke Satakunnassa

Hankkeen nimi
Green Care -tiedonvälityshanke Satakunnassa

Hankkeen päätoteuttaja

Satakunnan ammattikorkeakoulu

 

Yhteystiedot

Jaana Ruoho

jaana.ruoho(at)samk.fi

puh. 044 710 3825

 

Hankkeen kotisivu

Hankkeen tarkoitus on aktivoida yrittäjiä ja toimijoita kehittämään (liike)toimintaansa Green Care –toimintatapojen avulla. Hankkeessa toteutetaan monenlaisia tapahtumia, kuten seminaareja, opintomatkoja ja infoja. Yritysryhmähankkeiden syntymistä edistetään erityisesti yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavien Euroja yhteistyöhön –tiedotustilaisuuksien avulla. Lisäksi hanke järjestää Green Care –toimijoiden ja –kehittäjien välisiä verkostotapaamisia ja tukee yritysryhmähankkeiden syntymistä toimijaverkostossa sekä välittää tietoa Green Care –toiminnan mahdollisuuksista maakunnan yritysneuvojille ja muille toimijoille. Hanke tuo valtakunnallista tietoa Satakuntaan. Tiedottamista toteutetaan myös oman ja valtakunnallisen uutiskirjeen kautta sekä verkossa. 

 

HANKE ON PÄÄTTYNYT!

 

 

Hankkeen tuloksia: 

  • Hanke aktivoi yrittäjiä hyödyntämään Green Care -toimintaa liiketoimintansa kehittämisessä samoin kuin innosti yrittäjiä verkostoyhteistyöhön ja edisti yritysryhmähankkeiden hakuja.
  • Hanke toimi yleisenä Green Care -tiedonvälittäjänä. 

 

 Julkaisu: 

Iijolainen M., Ruoho J. (Eds.) 2017. Luontovoimaa Satakunnasta. , In: Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sarja B, Raportit 5/2017, Satakunnan ammattikorkeakoulu.

http://www.theseus.fi/handle/10024/134335

Julkaisuun on koottu hankkeessa kirjoitettuja, eri tiedotusvälineissä julkaistuja artikkeleita. Julkaisussa ovat keskeisesti esillä Green Caren hyvinvointivaikutukset,  Satakunnan Green Care -yrittäjyyteen ja 

Green Care varhaiskasvatuksessa. 

 

Opinnäyte: 

Vanhatalo, T. 2015. Green Care -Palveluiden Asiakasryhmät ja Markkinapotentiaali.  Satakunnan ammattikorkeakoulu Matkailun koulutusohjelma. 

http://www.theseus.fi/handle/10024/97587

Opinnäytetyön toimeksiantaja on Satakunnan ammattikorkeakoulun Green Care esiselvitys- ja tiedotushanke 1.9.2013–30.6.2014. Tuloksilla pyritään keräämään toimeksiantajalle lisää tietoa Green Care -palveluiden potentiaalisista asiakasryhmistä ja niiden käyttämistä palveluista.  Tutkimuksen tuloksia  hyödynnetään Green Care -tiedonvälityshanke Satakunnassa. 

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueellinen
Satakunta

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Euroopan maaseuturahasto

Hankkeen sisältö
Tiedottaminen

Hankkeen alkamisvuosi
2015

Hankkeen päättymisvuosi
2018

yhteistyössä mukana: