NATUREACH - Nature Reachable for all

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » NATUREACH - Nature Reachable for all

Hankkeen nimi
NATUREACH - Nature Reachable for all

Hankkeen kestoaika: 1.1.2023 - 31.12.2025

 

Hankkeen vetäjä/organisaatio: Vaasan yliopisto Sähköposti: martta.ylilauri@uwasa.fi Puhelinnumero: +358 29 449 8241

 

Muut hankkeen toimijat ja organisaatiot: Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingin yliopisto, Sveriges lantbruksuniversitet, Region Västernorrland, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue/Eskoon tuki- ja osaamiskeskus

 

Lyhyt hankekuvaus: Hankkeen päätavoitteena on parantaa ihmisten terveyttä ja hyvinvointia kehittämällä virtuaaliteknologian uusimpia sovelluksia hyödyntäviä palvelumalleja sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Hankkeessa vastataan olemassa oleviin tarpeisiin ja kasvavaan kiinnostukseen sisällyttää luontolähtöisiä menetelmiä laitos- ja lääkehoitojen sekä kuntoutuksen tueksi yhdistämällä uusin virtuaaliteknologia, monitieteinen tutkimus sekä hankealueen sote-toimijoiden ja luontoyrittäjien osaaminen. Rajat ylittävän ja monialaisen yhteistyön avulla kehitetään innovatiivisia, tutkimukseen perustuvia palvelumalleja, jotka parantavat luontoympäristöjen saavutettavuutta ja tuovat moniaistiset luontokokemukset mukaan sote-palveluihin esteettömällä ja kestävällä tavalla.

 

Linkki hankkeen nettisivuille: https://www.slu.se/en/natureach

 

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Kansainvälinen
Etelä-Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Muu EU-rahoitus

Hankkeen sisältö
Kehittäminen Tutkimus

Hankkeen alkamisvuosi
2023

Hankkeen päättymisvuosi
2025

yhteistyössä mukana: