Hankkeen nimi
Somehaukku

Hankkeen päätoteuttaja

Hämeen ammattikorkeakoulu

 

Yhteystiedot

Merja Salminen, merja.salminen(at)hamk.fi, puh. 0400 297 268

 

Hankkeen muut toimijat

Minna Helynen ja Riitta Peltonen, Sofiakylä Oy

 

Hankkeen kotisivu

https://www.kokeilunpaikka.fi/fi/experiment/751/

 

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on lisätä Sofiakylän työntekijöiden digitaitoja sekä ja hyödyntää niitä arkisissa asiakaskohtaamisissa esimerkiksi kaverikoiravierailuilla. Kokeilujen mukana lisätään kehitysvammaisten henkilöiden osallisuutta ja näkyvyyttä yhteiskunnassa sekä sen digitaalisissa ympäristöissä. Inspiraationa digitaalisessa sisällöntuottamisessa hyödynnetään koiria, jotka motivoivat ja toimivat luonnostaan yhteisenä kiinnostuksen kohteena työntekijöille ja asiakkaille. Digitaalisuus dokumentoi ja tuo näkyväksi arjen kohtaamisia ja niitä jakaa sosiaalisen median avulla verkostoille ja kertoo Sofiakylän arjesta talon ulkopuolelle.

 

Hanketta rahoittaa Valtioneuvoston kanslia ja Kokeileva Suomi ja sen on tilannut Motiva Oy. Hanke on käynnissä 31.10.2018-28.02.2019.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueellinen
Pirkanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Muu rahoittaja

Hankkeen sisältö
Kehittäminen Koulutus

Hankkeen alkamisvuosi
2018

Hankkeen päättymisvuosi
2019

yhteistyössä mukana: