Huttunen, Kati. Green Care -yrittäjyys sosiaalisena innovaationa ja uravalintana sosiaali- ja terveysalalla

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Huttunen, Kati. Green Care -yrittäjyys sosiaalisena innovaationa ja uravalintana sosiaali- ja terveysalalla

Aineiston nimi: Huttunen, Kati. Green Care -yrittäjyys sosiaalisena innovaationa ja uravalintana sosiaali- ja terveysalalla

Tutkielma tarkastelee sitä, millaisia kokemuksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla on green care -yrittäjyyden käynnistymisestä Suomessa. Terveyden ja hyvinvoinnin asiantuntijoina sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset muodostavat keskeisen ja tärkeän ryhmän green care -yrittäjissä. Tutkielman tavoitteena on lisätä tietoa ammattilaisten erityispiirteistä yhtenä green care -yrittäjien ryhmänä.

 

Huttunen, K. 2013. GREEN CARE -YRITTÄJYYS SOSIAALISENA INNOVAATIONA JA URAVALINTANA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA. Pro gradu -tutkielma, Johtamiskorkeakoulu, Ympäristöpolitiikka ja aluetiede,  Tampereen yliopisto.

 

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2013 vuosi

Palvelumuodot
Hoivapalvelut,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Julkaisupaikka
Tampereen yliopisto

yhteistyössä mukana: