Kippo, Heini. Green Care -toiminta mielenterveysasiakkaiden hoidossa ja kuntoutuksessa - Kuvaileva kirjallisuuskatsaus

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Kippo, Heini. Green Care -toiminta mielenterveysasiakkaiden hoidossa ja kuntoutuksessa - Kuvaileva kirjallisuuskatsaus

Aineiston nimi: Kippo, Heini. Green Care -toiminta mielenterveysasiakkaiden hoidossa ja kuntoutuksessa - Kuvaileva kirjallisuuskatsaus

Tämä opinnäytetyö kuvaa Green Care -toiminnan menetelmiä ja niiden hyötyjä mielenterveysasiakkaiden hoidossa ja kuntoutuksessa. Tutkimuksen tavoitteena oli koota tiivistettyä tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Green Care -toiminnasta ja sen hyödyistä mielenterveysasiakkaiden hyvinvoinnille. Opinnäytetyön tutkimuskysymykset olivat: Mistä mielenterveysasiakkaille tarkoitetuista Green Care -toiminnan menetelmistä on olemassa tutkimustietoa? Miten Green Care –toiminta vaikuttaa mielenterveysasiakkaiden hyvinvointiin?

 

Kippo, H. 2017. GREEN CARE -TOIMINTA MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN HOIDOSSA JA KUNTOUTUKSESSA – Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö, Hoitotyön koulutusohjelma / CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU. 

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2017 vuosi

Palvelumuodot
Muut tavoitteelliset virkistys- tai hyvinvointipalvelut,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus Puutarhan käyttö Maatilan käyttö Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Julkaisupaikka
Centria-ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: