Laatumerkin hakulomake UUSI

Etusivu » Yhdistys » Lomakkeet » Laatumerkin hakulomake UUSI

Hae LuontoHoiva- tai LuontoVoima-laatumerkkiä alla olevalla lomakkeella. (Jos haluat uusia olemassa olevan merkin, katso lisätietoa täältä).

 

Laatumerkin hakulomake UUSI


Green Care -laatumerkin hakijan tiedot:

*
*
*
*
*
Henkilöstömäärä *


 

Merkin saadakseen ja pitääkseen hakijan tulee olla GCF Ry:n jäsen sitoutuen alan eettiseen ohjeistukseen.

Olemme Green Care Finland ry:n jäsen *

 

Palvelun ja laatumerkin tiedot:

Huomaathan, että merkki myönnetään vain vakiintuneelle (noin vuoden kestäneelle) toiminnalle. Suunnitteilla olevalle palvelulle merkkiä ei myönnetä. Voit myös hakea useampaa merkkiä. Täytä silloin jokaiselle palvelulle oma hakemus ja työkirja.

Haettava laatumerkki *


Merkkiä haetaan *


*

Varmistathan, että Green Care -palvelun nimi on sama kuin työkirjassa Osa II, kohta 3.1.

*
*

Huomaathan, että Green Care -toiminnan kriteerit tulee täyttyä jokaisessa toimipaikassa, mikäli toimipaikkoja on useita. Kuvaa työkirjassa toimintaa toimipaikkakohtaisesti, jos toiminnassa on eroja toimipaikkojen välillä.

 

*

Ohje: Kirjoita max. 250 sanan kuvaus palvelusta. Kerro 1. asiakasryhmä/-ryhmät, 2. asiakkaiden tavoitteet, 3. kuvaa Green Care -toiminta/toiminnot, jolla tavoitteet pyritään saavuttamaan eli mitä tehdään konkreettisesti ja 4. miksi em. toimintaa tehdään eli miksi kuvattu gc-toimintamuoto/-muodot on valittu ko. asiakkaalle.

Omavalvontasuunnitelma * 

Hakijan osaaminen ja ammattitaito:

5 op (tai laajuudeltaan vastaava osp) GC-koulutusvaade tulee täyttyä vähintään yhdellä palvelun tuottajista. Katso myös työkirja Osa I, kohta 4.2. 

 

Palveluntuottaja on suorittanut 5 op teoreettiset Green Care –opinnot *
Minulla/meillä on riittävä ammatillinen osaaminen *
Minulla/meillä on riittävä ohjausosaaminen *

 

Jos merkkiä haetaan yhdessä toisen toimijan kanssa, yhteistyökumppanin

Esimerkki kirjallisesta sopimusmallista.

 

Suosittelijan / suosittelijoiden tiedot:

Liitteet:

Merkkien hakemista varten tarvitaan myös alla mainitut liitteet.

 

*
*

 

LuontoHoiva-merkin saadakseen hakijalla tulee olla myös ajantasainen viranomaisten hyväksymä omavalvontasuunnitelma. Ko. asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse liittää hakemusliitteeksi, paitsi jos se korvaa turvallisuusasiakirjan, ts. hakija katsoo sen kattavan merkkiin liittyvän palvelun/palvelukokonaisuuden turvallisuussuunnitelmat ja riskien arvioinnit.

 

Merkkien hakemiseen liittyviä lisätietoja voi tiedustella osoitteesta laatulautakunta@gcfinland.fi


Pakolliset kentät * 

yhteistyössä mukana: