Laatumerkin hakulomake UUSI

Etusivu » Yhdistys » Lomakkeet » Laatumerkin hakulomake UUSI

Hae LuontoHoiva- tai LuontoVoima-laatumerkkiä alla olevalla lomakkeella. (Jos haluat uusia olemassa olevan merkin, katso lisätietoa täältä).

 

Laatumerkin hakulomake UUSI


Green Care -laatumerkin hakijan tiedot:

Henkilöstömäärä


 

Merkin saadakseen ja pitääkseen hakijan tulee olla GCF Ry:n jäsen sitoutuen alan eettiseen ohjeistukseen.

Olemme Green Care Finland ry:n jäsen

 

Palvelun ja laatumerkin tiedot:

Huomaathan, että merkki myönnetään vain vakiintuneelle (noin vuoden kestäneelle) toiminnalle. Suunnitteilla olevalle palvelulle merkkiä ei myönnetä. Voit myös hakea useampaa merkkiä. Täytä silloin jokaiselle palvelulle oma hakemus ja työkirja.

Haettava laatumerkki


Merkkiä haetaan


Varmistathan, että Green Care -palvelun nimi on sama kuin työkirjassa Osa II, kohta 2.1.

Huomaathan, että Green Care -toiminnan kriteerit tulee täyttyä jokaisessa toimipaikassa, mikäli toimipaikkoja on useita. Kuvaa työkirjassa toimintaa toimipaikkakohtaisesti, jos toiminnassa on eroja toimipaikkojen välillä.

 

Ohje: Kirjoita max. 250 sanan kuvaus palvelusta. Kerro 1. asiakasryhmä/-ryhmät, 2. asiakkaiden tavoitteet, 3. kuvaa Green Care -toiminta/toiminnot, jolla tavoitteet pyritään saavuttamaan eli mitä tehdään konkreettisesti ja 4. miksi em. toimintaa tehdään eli miksi kuvattu gc-toimintamuoto/-muodot on valittu ko. asiakkaalle.

LuontoHoiva–merkin hakijat:

 

Hakijan osaaminen ja ammattitaito:

5 op (tai laajuudeltaan vastaava osp) GC-koulutusvaade tulee täyttyä vähintään yhdellä palvelun tuottajista. Katso myös työkirja Osa I, kohta 4.2. 

 

Palveluntuottaja on suorittanut 5 op teoreettiset Green Care –opinnot
Minulla/meillä on riittävä ammatillinen osaaminen
Minulla/meillä on riittävä ohjausosaaminen

 

Jos merkkiä haetaan yhdessä toisen toimijan kanssa, yhteistyökumppanin

Esimerkki kirjallisesta sopimusmallista.

 

Suosittelijan / suosittelijoiden tiedot:

Liitteet:

Merkkien hakemista varten tarvitaan myös alla mainitut liitteet.

 

 

LuontoHoiva-merkin saadakseen hakijalla tulee olla myös ajantasainen viranomaisten hyväksymä omavalvontasuunnitelma. Ko. asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse liittää hakemusliitteeksi, paitsi jos siihen viitataan Green Care -työkirjassa tai jos se korvaa turvallisuusasiakirjan, ts. hakija katsoo sen kattavan merkkiin liittyvän palvelun/palvelukokonaisuuden turvallisuussuunnitelmat ja riskien arvioinnit.

 

Merkkien hakemiseen liittyviä lisätietoja voi tiedustella osoitteesta laatulautakunta@gcfinland.fi

yhteistyössä mukana: