Luontolähtöinen työhyvinvointi

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » Luontolähtöinen työhyvinvointi

Hankkeen nimi
Luontolähtöinen työhyvinvointi

Hankkeen päätoteuttaja

Centria-ammattikorkeakoulu

 

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Marja-Liisa Hiironen, 0405727769
marja-liisa.hiironen@centria.fi
lena.enlund@centria.fi
pia.smeds@luke.fi

 

Hankkeen muut toteuttajat

Luonnonvarakeskus

 

Hankkeen kotisivu

https://net.centria.fi/hanke/luontolahtoinen-tyohyvinvointi/

Luontolähtöinen työhyvinvointi -hankkeen tavoitteena on luoda tutkittuun tietoon perustuvia, työhyvinvointia edistäviä luontolähtöisiä toimintatapoja työssä jaksamisen ja tuottavuuden edistämiseksi. Hankkeen kohderyhmänä ovat etenkin aivotyötä tekevät työntekijät ja työyhteisöt. Uudistamalla työympäristöä ja työn tekemisen tapoja voidaan vahvistaa henkilöstön hyvinvointia sekä pitkää ja katkeamatonta työuraa.

 

Luontolähtöisten interventioiden on todettu vaikuttavan myönteisesti kognitiivisiin, sosiaalisiin, fysiologisiin prosesseihin, sekä vähentävän monien sairauksien oireita. Luontoympäristön hyvinvointivaikutukset ovat mitattavissa ja tuntuvat jo muutaman minuutin säännöllisen luonnossa oleskelun jälkeen.

 

Luontointerventiot voivat sijoittua työpaikalle, jolloin kokeiltavana voivat olla esim. luontoympäristöstä virikkeitä ammentava työympäristö, salaattipylväiden tai kasvulaatikoiden käyttö työpaikalla tai vaikka säännölliset eläinvierailut. Luontointerventiot voivat toteutua myös työpaikan lähiympäristössä esimerkiksi taukoliikuntana lähimetsässä tai vaikka säännöllisinä puistokävelyinä.

 

Hankkeen tuloksena aikaansaadaan:

  • uusia luontolähtöisiä toimintatapoja, jotka parantavat työhyvinvointia ja tuottavuutta
  • työssä jaksamista ja yhteisöllisyyttä
  • kognitiivisten prosessien, etenkin keskittymiskyvyn paranemista sekä tarmokkuuden ja luovan ongelmaratkaisukyvyn vahvistumista
  • työhyvinvoinnin luontomalli työyhteisöjen ja työterveyshuollon käyttöön.

 

Hankkeen toteutusaika: 01.2022 – 08.2023

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueellinen
Keski-Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto, ESR Muu rahoittaja

Hankkeen sisältö
Kehittäminen

Hankkeen alkamisvuosi
2022

Hankkeen päättymisvuosi
2023

yhteistyössä mukana: