Sikkilä, Leena. Metsäkokemus työuupumuksen hoitokeinona

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Sikkilä, Leena. Metsäkokemus työuupumuksen hoitokeinona

Aineiston nimi: Sikkilä, Leena. Metsäkokemus työuupumuksen hoitokeinona

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää metsän hoitavaa ja parantavaa vaikutusta ihmisen psyykelle. Ongelmaa lähestytään työuupumuksen ehkäisyn ja hoidon näkökulmasta. Tutkimuksen lähtökohtana on metsän käsittelyn merkitys metsäkokemukseen ja metsän hoitavaan vaikutukseen. Metsäkokemuksen lähtökohtana on kansanperinne ja metsämytologia. Tieteellisenä lähtökohtana on psykologinen tutkimustieto metsäelämyksestä sekä työuupumuksesta ja tutkimustiedot metsänkäsittelystä.

 

Sikkilä, Leena 2009. Metsäkokemus työuupumuksen hoitokeinona.  Opinnäytetyö, Maa- ja metsätalouden yksikkö, Metsätalouden koulutusohjelma, Metsätaloustuotanto, Seinäjoen AMK. 

 

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2009 vuosi

Palvelumuodot
Työhyvinvointitoiminta,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Julkaisupaikka
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: