Hakola, Saana. Koira ratkaisukeskeisenä valmentajana - Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia eläinavusteisesta ratkaisukeskeisestä valmennuksesta

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Hakola, Saana. Koira ratkaisukeskeisenä valmentajana - Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia eläinavusteisesta ratkaisukeskeisestä valmennuksesta

Aineiston nimi: Hakola, Saana. Koira ratkaisukeskeisenä valmentajana - Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia eläinavusteisesta ratkaisukeskeisestä valmennuksesta

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia aikuisten mielenterveyskuntoutujien näkemyksiä ja kokemuksia eläinavusteisesta ratkaisukeskeisestä valmennuksesta mielenterveyttä tukevana palveluna. Tässä tapauksessa eläinavusteisuus tarkoitti koiran läsnäoloa valmennustilanteissa. Tavoitteena oli myös tutkia koiran yksilöllisiä ominaisuuksia ja vaikutuksia asiakkaiden hyvinvoinnin kannalta sekä tuottaa ehdotuksia eläinavusteisen työtavan kehittämiseksi.

 

Hakola, S. 2019. Koira ratkaisukeskeisenä valmentajana: Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia eläinavusteisesta ratkaisukeskeisestä valmennuksesta.  Sosionomi (YAMK), Laurea-ammattikorkeakoulu. Juttu aiheesta.

 

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2019 vuosi

Palvelumuodot
Muut tavoitteelliset virkistys- tai hyvinvointipalvelut,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus

Julkaisupaikka
Laurea-ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: