Luontoa toimintaan – yhteistyömalleja osallisuuteen

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » Luontoa toimintaan – yhteistyömalleja osallisuuteen

Hankkeen nimi
Luontoa toimintaan – yhteistyömalleja osallisuuteen

Hankkeen vetäjä/organisaatio                                    Lapin ammattikorkeakoulu

 

Yhteystiedot

Panu Huczkowski

panu.huczkowski@lapinamk.fi

 

Muut hankkeen toimijat ja organisaatiot                 Oulun kaupunki, Pellon kunta, Metsähallitus

 

Kuvaus

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten, etenkin miesten sosiaalista kuntoutumista, terveyttä ja toimintakykyä sekä luoda edellytyksiä heidän koulutus- ja työllistymispoluilleen kotipaikkakunnan metsässä ja muussa luontoympäristössä toteutettavalla mielekkäällä toiminnalla. 

Tavoitteena on luoda työpajatoimintaan ja työllisyyspalveluihin tarkoitettu joustava kuntoutustoimijoiden ja Metsähallituksen sekä muiden luontoympäristöistä vastaavien tahojen yhteinen toimintamalli kuntoutujien osallisuuden vahvistamiseksi. Lisäksi tavoitteena on soveltaa ja kehittää luontoon tukeutuvia kuntoutuksen toimintakäytäntöjä Luontoa elämään! - hankkeessa kehitettyihin malleihin perustuen.

 

Lisätietoja hankkeesta: 

http://www.lapinamk.fi/fi/Tyoelamalle/Tutkimus-ja-kehitys/Hyvinvointipalveluiden-osaamisala/Luontoa-toimintaan

 

 

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueiden välinen
Lappi Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto, ESR

Hankkeen sisältö
Kehittäminen

Hankkeen alkamisvuosi
2018

Hankkeen päättymisvuosi
2020

yhteistyössä mukana: