Martelius, Clarissa ja Kerttula, Anna. Eläinavusteisuus ilon, innostuksen ja merkityksen lähteenä : eläinavusteisen työskentelyn hyödyt yrittäjille työmotivaation ja työn imun näkökulmista

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Martelius, Clarissa ja Kerttula, Anna. Eläinavusteisuus ilon, innostuksen ja merkityksen lähteenä : eläinavusteisen työskentelyn hyödyt yrittäjille työmotivaation ja työn imun näkökulmista

Aineiston nimi: Martelius, Clarissa ja Kerttula, Anna. Eläinavusteisuus ilon, innostuksen ja merkityksen lähteenä : eläinavusteisen työskentelyn hyödyt yrittäjille työmotivaation ja työn imun näkökulmista

Sosiaalialalla työympäristöt saattavat olla henkisesti kuormittavia, jolloin olisi hyödyllistä tunnistaa ne tekijät, jotka synnyttävät työmotivaatiota ja työn imua. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät eläinavusteisessa työssä mahdollisesti synnyttävät, ylläpitävät ja lisäävät työmotivaatiota ja työn imua eläinavusteisia menetelmiä käyttävillä yrittäjillä. Tarkoituksena oli lisäksi tuoda näkyväksi eläinavusteisen työskentelyn hyödyt sosiaalialan yrittäjille, ja erityisesti heille, jotka etsivät työhönsä motivaatiota tai työn tuunaamisen keinoja.

 

Martelius, Clarissa ja Kerttula, Anna. Eläinavusteisuus ilon, innostuksen ja merkityksen lähteenä : eläinavusteisen työskentelyn hyödyt yrittäjille työmotivaation ja työn imun näkökulmista. Metropolia ammattikorkeakoulu.

 

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2022 vuosi

Palvelumuodot
Työhyvinvointitoiminta,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus

Julkaisupaikka
Metropolia ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: