eNature Kainuu – esteetön luontomatkailu -Hanke

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » eNature Kainuu – esteetön luontomatkailu -Hanke

Hankkeen nimi
eNature Kainuu – esteetön luontomatkailu -Hanke

Kesto: 01.09.2021 - 31.12.2023

 

Organisaatio: Kajaanin ammattikorkeakoulu 

 

Rahoittaja: Maaseuturahasto

 

Kumppanit: Suomen Paralympiakomitea ry, Sotkamon kunta, Suomussalmen kunta

Projektipäällikkö: Heikkinen Arto 

 

Puhelin: 044 7101 519

 

Sähköposti: arto.heikkinen@kamk.fi

 

Lisätietoja: Uusi luontoliikuntahanke edistää esteetöntä luontomatkailua Kainuussa ja verkossa

 

Kainuun sekä koko Suomen luonto sekä kiinnostus luonnossa liikkumiseen ympäri vuoden oli jo ennen koronapandemian tuomaa lisäpiikkiä kovassa kasvussa. Kysyntä näyttäytyy esimerkiksi voimakkaasti kasvavina kansallispuistojen käyntimäärinä, mutta myös matkailukeskusten lähireittien ja luontopalveluiden sekä tuotteiden runsaampana käyttönä.

 

Kotimaiseen sekä erityisesti kainuulaiseen luontomatkailuun liittyy paljon hyödyntämätöntä kasvupotentiaalia niin kansainvälisesti kuin kotimaankin osalta. Esteettömyys luo yhdenvertaisuutta ja on tärkeä osa kestävää kehitystä. Luonnossa liikkumisen mahdollisuudet kuuluvat kaikille. Esteettömistä ja saavutettavista luontomatkailupalveluista on tarjolla todella niukasti tietoa tai se on liian yleisellä tasolla. Tieto on pirstoutunut tai tietoa ei ole saatavilla.

 

Hankkeen tavoitteena ovat:

- Esteettömän palvelutarjonnan kehittämisen tukeminen Kainuussa tietoa tuottamalla, osaamista kasvattamalla ja yhteistyötä edistämällä

- Monikanavaisen viestintämateriaalin kehittämisellä alueen esteettömistä luontomatkailureiteistä ja palveluista

- Kainuun luontokohteiden esteettömyystiedon digitalisoiminen

 

Hankkeen pitkäntähtäimen tavoitteena on asiakasviipymän pidentäminen palvelujen monipuolistumisen ja tietojen saatavuuden helpottumisen kautta. Hankkeen aikana luodaan myös uudenlaista yhteistyötä ja kontakteja maakunnallisesti ja valtakunnallisesti.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueellinen
Kainuu

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Euroopan maaseuturahasto

Hankkeen sisältö
Kehittäminen Tiedottaminen

Hankkeen alkamisvuosi
2021

Hankkeen päättymisvuosi
2023

yhteistyössä mukana: