Hankkeen nimi
LUKA Luonto kaikille -hanke

Hankkeen kesto:

1.9.2018-31.12.2020.

 

Hankkeen vetäjä:

Niina Ihalainen, Lahden ammattikorkeakoulu ja Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, Petri Rissanen

 

Muut toimijat:

Metsähallitus, Luontopalvelut

 

Yhteystiedot:

niina.ihalainen@lamk.fi; petri.rissanen@vammaisurheilu.fi
LAMK, Niina Ihalainen, 044 708 0083 ja VAU, Petri Rissanen, 050 555 0345

 

Kuva LUKA Luonto kaikille -hanke

Luonto kaikille -hankkeen tavoitteena on kehittää Päijät- ja Kanta-Hämeen luontomatkailukohteiden esteettömyyttä ja saavutettavuutta sekä auttaa alueella toimivia yrityksiä tuotteistamaan ja markkinoimaan esteettömiä ja saavutettavia luontomatkailupalveluitaan.

 

Kyse on erityisryhmien yhdenvertaisuuden ja omatoimisuuden edistämisestä ja siitä, että matkailualan yritykset hahmottaisivat saavutettavista palveluista hyötyvät ihmiset entistä paremmin luontomatkailun potentiaaliseksi kohderyhmäksi.

 

Hanke sijoittuu Kanta- ja Päijät-Hämeeseen: Evon retkeilyalueelle, Torronsuon kansallispuistoon, Liesjärven kansallispuistoon sekä Päijät-Hämeen kalastuskohteisiin.

 

Hankkeessa on tuotettu luonnossa tapahtuvien palvelujen tuotekortteja: 

Hankkeen verkkosivu: https://www.paralympia.fi/luonto-kaikille

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueellinen
Kanta-Häme Päijät-Häme

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Euroopan maaseuturahasto

Hankkeen sisältö
Kehittäminen Tiedottaminen

Hankkeen alkamisvuosi
2018

Hankkeen päättymisvuosi
2020

yhteistyössä mukana: