Markkula, Emilia. Eläinavusteinen työskentely motivaation vaikuttajana päihdekuntoutuksessa

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Markkula, Emilia. Eläinavusteinen työskentely motivaation vaikuttajana päihdekuntoutuksessa

Aineiston nimi: Markkula, Emilia. Eläinavusteinen työskentely motivaation vaikuttajana päihdekuntoutuksessa

Tämän sosiaalityön pro gradu-tutkielman tarkoituksena on ollut selvittää, miten eettisesti toteutettu eläinavusteinen työskentely vaikuttaa asiakkaiden motivaatioon päihdekuntoutuksessa. Eläinavusteisuus ei ole yleispätevä työskentelymalli kaikkiin tilanteisiin, mutta eläimistä kiinnostuneille asiakkaille siinä näyttäsi olevan paljon mahdollisuuksia. Saatujen tulosten mukaan eläinavusteisella työskentelyllä voidaan vaikuttaa positiivisesti motivaation syntyyn ja ylläpitoon. Lisäksi sen avulla saadaan aikaan positiivisia, motivaatiota tukevia elementtejä, kuten arjenhallintaa.

 

Markkula. M. 2020. Eläinavusteinen työskentely motivaation vaikuttajana päihdekuntoutuksessa. Sosiaalityö, Yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto.

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta

Palvelumuodot
Muut tavoitteelliset virkistys- tai hyvinvointipalvelut,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus

Julkaisupaikka
Itä-Suomen yliopisto

yhteistyössä mukana: