ESIKOTO - Esikotouttamisen kehittämishanke Pohjois-Pohjanmaalla

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » ESIKOTO - Esikotouttamisen kehittämishanke Pohjois-Pohjanmaalla

Hankkeen nimi
ESIKOTO - Esikotouttamisen kehittämishanke Pohjois-Pohjanmaalla

Hankkeen päätoteuttaja

Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö

 

Muut toteuttajat

Metsähallituksen luontopalvelut

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy

Vuolle Setlementti ry

 

Yhteystiedot

projektipäällikkö 

Oulun Diakonissalaitos

paivi.vatka(at)odl.fi

puh. 0503125624

 

projektikoordinaattori

Metsähallitus

Sasa Dolinsek

sasa.dolinsek(at)metsa.fi

puh. 040 652 7434

 

Muu rahoittaja 

Hankkeeseen osallistuvat kunnat

 

Hankkeen kestoaika 1.5.2016-30.4.2018

 

 

 

 

Lisätietoja

ESIKOTO -hankkeen tavoitteena on tuottaa ja kehittää turvapaikanhakijoille sekä vastikään oleskeluluvan saaneille henkilöille osallisuutta vahvistavaa, matalankynnyksen aktivoivaa toimintaa tiiviissä yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Aktivoivaa toimintaa järjestetään hyvin laajasti eri teemoihin liittyen: kulttuuri, taide, käden taidot, arjen taidot, yhteiskuntatietous, työllisyys ja yrittäjyys, vapaaehtois- ja talkootyöt sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät toiminnot. Lisäksi hankkeessa kehitetään järjestöjen osaamista ja valmiuksia esikotouttamistyöhön koulutusten ja työpajojen avulla. Hankkeen toiminta-alueena ovat Oulu, Kempele, Muhos, Pudasjärvi ja Kuusamo.

 

Metsähallituksen luontopalveluiden osatoteutuksessa keskitytään Suomen luontoon tutustumiseen, luonnossa olemiseen ja tekemiseen. Hankkeessa toteutetaan eri järjestöjen kanssa luontoretkiä eri vuodenaikoina Metsähallituksen tai muu tahon ylläpitämiin luontokohteisiin. Retkien kautta turvapaikanhakijat saavat tietoa Suomen luonnosta ja (lähi)luontokohteista, löytävät uusia harrastuksia sekä käyvät paikoissa, joissa voivat jatkaa jo kotimaasta tuttuja aktiviteettejä (esim. kalastus). Lisäksi turvapaikanhakijoita kutsutaan luonnonhoitotalkoisiin. Terveyttä ja hyvinvointia edistävä vapaa-ajan vietto luonnossa on suomalaisille lähellä sydäntä ja luonto on erinomainen kohtaamispaikka. Kaksisuuntaisen kotoutumisen kannalta luonto on yksi parhaimmista toimintakentistä. Esikoto-hankkeessa tunnistetaan toimivia tapoja hyödyntää luontoympäristöä osana kotoutumista ja parhaimmista käytännöistä kootaan työkalu ammattilaisten käyttöön sekä luodaan turvapaikanhakijoille suunnattu matalan kynnyksen infopaketti, joka helpottaisi heitä löytämään oman polkunsa luontoon.

 

HANKE ON PÄÄTTYNYT!

 

Hankkeen tuloksia: 

ESIKOTO-hankkeen loppujulkaisu

ESIKOTO toimintamalliraportti Hankkeessa laadittu raportti esikotouttamisen kansallisista ja kansainvälisistä malleista.

Nature-based integration. Nordic experiences and examples. Julkaisu sisältää artikkelin hankkeesta ja erityisesti Metsähallituksen osatoteutuksesta.

Opas tuetusta vapaaehtoistoiminnasta Kansalaisareenan julkaisema opas sisältää artikkelin ESIKOTO-hankkeen, Oulun Seudun Mäntykodin ja Vuolle Setlementin VARES-verkoston yhteisestä TuttaVa-toiminnasta.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueellinen
Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto, ESR Kunta, kaupunki

Hankkeen sisältö
Kehittäminen Koulutus

Hankkeen alkamisvuosi
2016

Hankkeen päättymisvuosi
2018

yhteistyössä mukana: