GCF ry strategia 2025

Etusivu » Yhdistys » GCF ry strategia 2025

Visio

Green Care Finland ry on tunnettu Green Care -alan valtakunnallinen asiantuntija ja vaikuttaja, Green Care -palvelujen ja -menetelmäosaamisen laadun kehittäjä sekä haluttu yhteistyökumppani.

 

 

Arvot

Ammattimaisuus: Yhdistyksen ja Green Care -alan toiminnan ammattimaisuus

Kumppanuus: Toimialarajat ylittävä avoin tasa-arvoinen toiminta

Vastuullisuus: Hyvinvoinnin lisääminen luontosuhteita edistämällä luonnon ja eläinten hyvinvointia unohtamatta

 

Toiminta-ajatus

Edistämme Green Care -palvelujen laatua ja vakiintuneisuutta kehittämällä alan menetelmäosaamista, vaikuttavuutta ja verkottumista.

Tavoitteet

 • Laadukkaat luonto-, eläin-, maatila- ja puutarha-avusteiset palvelut ovat tunnettuja ja merkittävä osa suomalaista sotetoimintaa sekä kuntouttavia, työllistymistä ja voimaantumista edistäviä palveluja.
 • Green Care -menetelmäosaaminen on korkealla tasolla laatutyön, koulutuksen ja kehittämishankkeiden avulla. Alan LuontoHoivan ja LuontoVoiman laatumerkit ovat tunnettuja.
 • Yhdistyksen jäsentoiminta sekä verkostoituminen alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti on aktiivista. Jäsenyys tuottaa hyötyä sekä yhdistykselle että jäsenelle antaen tietoa, tukea sekä ammatillisia verkostoja sekä mahdollisuuksia erottua sitoutumalla alan eettisiin ohjeisiin.

Toiminta

Green Care Finland ry:n päätoiminnot:

 • Verkosto- ja jäsentoiminta: toimijoiden kokoaminen toimialarajat ylittävään yhteistyöhön ja kehittämiseen alueellisesti, valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti
 • Green Care -palvelujen ja -menetelmäosaamisen laadullinen kehittäminen ja sisällöntuotanto: monipuolisesti eri toimijoiden näkökulmasta
 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen: tiedotteiden, kannanottojen ja aloitteiden tekeminen sekä säädöksiin vaikuttaminen
 • Tiedon jakaminen: monikanavainen viestintä

Toimenpiteitä strategian toteuttamiseksi:

 • Resurssien lisääminen; varainhankinta, hankkeet, palkattu henkilökunta ja sisäiset vastuualuejärjestelyt työryhmittäin
 • Strategisten kumppanuuksien määrittäminen ja solmiminen
 • Sote-, maaseutu- ja elinkeinokentän hallinnossa vaikuttaminen
 • Jäsenten edunvalvonnan ja palvelujen monipuolistaminen
 • Laatumerkkijärjestelmän kehittäminen
 • Toimintojen seurantatyökalujen määrittäminen
 • Tavoitteellinen viestintä

Green Care Finland ry:n strategia 2025

pdf-versiona

yhteistyössä mukana: