Aluetoiminta

Etusivu » Yhdistys » Aluetoiminta

Aluejaostot

Yhdistyksen aluejaoston perustaminen

Yhdistyksen alla toimivaa aluejaostoa suunniteltaessa prosessi etenee ottamalla yhteyttä Green Care Finland ry:n hallitukseen, joka harkintansa mukaan päättää aluejaoston perustamisprosessin käynnistämisestä sekä avustaa suunnittelutyössä. Samalla yhdistys nimeää ko. alueella Green Care -toiminnan parissa toimivan henkilön aluejaostoprosessin suunnittelijaksi.

 

Aluejaoston suunnittelija toimii yhteyshenkilönä yhdistyksen ja alueen välillä suunnittelu- ja perustamisvaiheen ajan. Suunnitteluvaiheessa on tavoitteena koota kaikki aluejaostotoiminnasta kiinnostuneet ko. alueen jäsenet ja muut Green Care -toiminnasta kiinnostuneet kokoon ja osallistaa heidät aluejaoston toiminnan suunnitteluun. Yhteisessä, avoimessa suunnittelutilaisuudessa määritellään tarkemmin aluejaoston toimintamalli, tavoitteet sekä GCF ry:n hallitukselle esitettävä aluejaostoesitys. Aluejaostoesitys sisältää mm. aluejaoston nimen, tiedot aluerajoista, tiedot alueen toimijakunnasta, toimintamallista ja aluejaoston tavoitteista.

 

Hallitus käsittelee ja hyväksyy tai hylkää esityksen aluejaoston perustamisesta, tai tekee täydennyspyynnön seuraavassa kokouksessaan. Aluejaoston tulee järjestäytyä GCF ry:n hallituksen myönteisen perustamispäätöksen jälkeen.

 

Lisätietoa: Green Care Finland ry:n aluejaostojen ohjeistus

 

Green Care Finland ry:n viralliset aluejaostot

Lisäksi alueelliset Facebook-ryhmät

Vaikka alueellasi ei toimisikaan yhdistyksen virallista aluejaostoa, voi siellä olla käytössä aktiivinen Green Care -aiheinen Facebook-ryhmä. Voit tutustua ryhmiin alla olevista linkeistä.

 

Green Care i Österbotten
Etelä-Pohjanmaa
Green Care Etelä-Suomi
Green Care Itä-Suomi 
Kainuu

Green Care Keski-Pohjanmaa

Pirkanmaa

Keski-Suomi
Green Care Lappi
Varsinais-Suomi 
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
   
   

yhteistyössä mukana: