Jäsenesittelyitä

Etusivu » Yhdistys » Jäsenesittelyitä

Aloitimme juttusarjan jäsenyrityksistämme. Kiinnostuitko oman toimintasi esittelystä uutisvirrassamme? Ota yhteyttä: viestinta@gcfinland.fi / 050 551 7899. Alta löydät jo koottuja esittelyitä.


 

Green Care -toimintaa luonto- ja maatilaympäristössä - jäsenesittelyssä NekanvaajaNekanvaaja Oy on lämminhenkinen, unelmista syntynyt Green Care -yritys, joka toimii Kouvolan Valkealassa, Kymenlaaksossa. Yrityksen palvelut perustuvat Green Care -toimintaan luonto- ja maatilaympäristössä, jossa on nähtävää, koettavaa ja elettävää kaikille aisteille sekä kaikenlaisille ihmisille. Mikäli asiakas ei pääse tilalle käymään, osan palveluista voi tuoda myös asiakkaiden luokse. Toiminnan lähtökohta on Green Care, jossa luonto ja/tai eläimet ovat tavoitteellisesti, ammatillisesti ja vastuullisesti osana toimintaa.

 

Yrittäjänä toimii Anu Sopanen, joka kertoo seuraavassa lisää Nekanvaajan toiminnasta.

 

Millainen on taustakoulutuksesi?

Nekanvaajan kirjavanlauman johdossa toimii Anu, mutta yrittäjyyttä ei tehdä yksin, tukeni on myös perheeni. Nekanvaajan toiminta perustuu ammatillisuuteen, Sosionomi AMK, koulutukseni suuntautuneisuus on Luontohoivaan ja Luontovoimaan eli Green Care -toimintaan. Aiemmat opintoni sekä työkokemukseni koostuvat erilaisista sosiaali- ja terveys- sekä opetusalan ja taide-alan tehtävistä. Ammatillisuutta olen lisäksi täydentänyt eläinalan yrittäjyys opinnoilla sekä Eläinavausteisten hyvinvointipalveluiden tuottamisen opinnoilla, viimeeksi mainittu valmistuu 2023. Olen myös maatilan kasvatti, eläinten ja puutarhan hoito ovat alkaneet lapsuudesta, joten luonnonkierto on vahvasti selkärangassa.

 

Mikä sai sinut aloittamaan GC-palvelujen tuottamisen?

Ajatus yrittäjyydestä alkoi vahvistua, kun ostin pienen maatilan vuonna 2019 keväällä. Tarkoitus oli palata myös takaisin maalle ja toteuttaa unelmia. Tilan toiminta oli jo vuosia aiemmin alas ajettu sekä rakennukset tyhjillään. Ajatuksena oli alkaa korjailla paikkoja hartiapankkina, jotta tila voisi alkaa tuottaa palveluita nimenomaan Green Care -näkökulmasta. Tähän on tähdänneet myös opintoni, jotka ovat alkaneet vuosia ennen sopivan ympäristön löytymistä. Tilan pihapiiri ja koivumetsä mahdollistavat monipuolisten palveluiden tarjoamisen asiakkaille. Ensimmäiset eläimet tulivat myös samoihin aikoihin. Niiden sopivuuden ajattelu asiakastyöhön alkoi ensimmäisistä eläinhankinnoista alkaen. Eläinten tarvitsee olla työhön soveltuvia sekä terveitä niin psyykkisesti kuin fyysisestikin.

 

Kauanko olet tuottanut GC-palveluita?

Yritys on aloittanut toimintansa kesäkuussa 2022. Eli olemme varsin tuore toimija ja näin ollen alkutaipaleella. Omassa työssäni kasvatuksessa ja opetuksessa olen käyttänyt luonto ja eläinavusteisia menetelmiä jo ennen oman yrityksen perustamista. Metsäeskarissa työskennellessäni on nautittu lasten kanssa monista luonnon hyvinvointi vaikutuksista. Opetustyössä peruskoulussa sekä kasvatustutorina toimiessani minulla on ollut koulussa luokassa tai asiakastyössä kani tai useampi kani. Eläimen läsnäololla on monia positiivisia vaikutuksia lapsiin ja nuoriin myös koulumaailmassa.

 

Anu kertoo Nekanvaajan GC-palveluista, käytetyistä menetelmistä ja asiakasryhmistä seuraavaa:

Nekanvaaja tarjoaa erilaisille asiakasryhmälle sopivaa toimintaa. Kaikissa toiminnoissa keskiössä ovat maatila- ja luontoympäristö, luonnon ja eläinten hyvinvointivaikutukset sekä ammattitaitoinen ohjaus. Toiminta voidaan tehdä asiakkaille saavutettavaksi menemällä heidän luokseen, mikäli he eivät pääse käymään tilalla. Asiakasryhminä ajateltuna kuka vain voi olla Green Care -toiminnasta kiinnostunut, menetelmät pohditaan asiakkaan tarpeen ja toiveen mukaan. Perusopetus ja kasvatus, tukiperheet, perhekodit ja lastenkodit sekä lastensuojelu. Erityisryhmät esim. mielenterveyskuntoutujat ja kehitysvammaiset sekä seniorit. Muut ryhmät esim. perheet, vanhemmat, omaishoitajat, yhdistykset ja järjestöt.

 

Miksi juuri GC-toimintamallit?

Täällä on mahdollisuus pysähtymiseen, jossa voi rentoutua ja voimaantua sekä saada näin elpymisen kokemus. Yhteyden luominen erilaisiin ihmisiin onnistuu helpommin, kun ollaan luonnossa tai eläinten läheisyydessä. Eläimet tai luonto eivät ajattele ”kuka kukin on” tai että kenellä on haasteita, ne hyväksyvät jokaisen omana itsenään. Jos pohditaan kasvatus- sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaita, he hyötyvät toiminnallisista ja osallistavista tukimuodoista, mitä Green Caren monet menetelmät ovat.

 

Huomioita GC-palvelujen vaikuttavuudesta:

Ajattelen, että luonto- ja eläinavusteisuus on yksi vaikuttavimpia menetelmiä, esim. itsetuntemuksen omanarvontunnon merkityksellisyyden tunteen lisääntymiseen. Nämä tuovat myös iloa sekä hyvää mieltä. Tämän olen huomannut konkreettisesti, kun olimme tapahtumassa mukana eläinten kanssa, jossa välimerenminiaasi Nienke sekä kani Neponen ilahdutti läsnäolollaan ihmisiä. Kaiken ei tarvitse olla suurta, myös pienet asiat tekevät sen hetken, jossa syntyy hyvää oloa.

 

Anun vinkki GC-toimintaa suunnitteleville:

Latvasta on vaikea nousta puuhun, ensin on istutettava siemen.

 

Anu haluaa nostaa esille vielä verkostoitumisen tärkeyden:

Kymenlaaksossa Green Care -toimijuutta on vielä jokseenkin vähän, tai se on näkymätöntä. Tällä alueella verkostoituminen eri toimijoiden välillä, niin yritysten kuin palveluiden ostajien välillä olisi tärkeää. Mikäli Green Care -toiminta kiinnostaa ole yhteydessä, toimin Green Care Finlandin Etelä-Suomen aluejaoston Kymenlaakson yhteyshenkilönä.

 


Kiitos Anulle, Nekanvaaja Oy:n toiminnan esittelystä! Mikäli haluat osallistua juttusarjaamme, ota yhteys Tomiin: viestinta@gcfinland.fi tai puh. 050 551 7899.


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: