LuontoVoiman vai LuontoHoivan laatumerkki

Etusivu » Laatu » LuontoVoiman vai LuontoHoivan laatumerkki

Kumpi: LuontoVoima vai LuontoHoiva?

Laatumerkkiin liittyen Green Care -palvelut jaetaan LuontoHoivan ja LuontoVoiman palveluihin. LuontoHoivan ja LuontoVoiman palvelut eroavat toisistaan muun muassa palvelujen järjestämisvastuun, asiakasryhmien ja palveluntuottajien koulutusvaatimusten osalta.

 

LuontoHoivan ja LuontoVoiman laatumerkit kertovat, että palveluntuottaja tuntee Green Care -toimintatavan ja sen perusedellytykset. Palvelu tuotetaan ammatillisesti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Laatumerkit osoittavat, että palveluntuottaja on arvioinut palvelun vaikuttavuutta suhteessa asiakkaan tarpeisiin ja tavoitteisiin, hän edistää asiakkaan osallisuutta ja että hänellä on käytössään muun muassa palautejärjestelmä.

 


Palveluntuottajalle laatumerkki on käyntikortti. Merkki palvelee erottautumista vastuullisena ja laadukkaana palveluntuottajana. Laatumerkki kertoo palveluun sisältyvästä lisäarvosta, joka tulee käyttämällä Green Care -elementtejä ja toimintamuotoja”.


Green Care -laatulautakunta

LuontoHoiva

LuontoHoivan palvelut ovat luontoperustaisia, pääasiassa sosiaali- ja terveysalan palveluja. Palvelut on tarkoitettu pitkäjänteiseen työskentelyyn erityistä tukea tarvitsevien asiakasryhmien kanssa.

 

LuontoHoivan palveluihin osallistumisen tavoitteena on asiakkaan hoito- tai kuntoutussuunnitelman mukainen terveyden, toimintakyvyn, osallisuuden tai arjen hallinnan vahvistuminen. Palvelun ostaja ja käyttäjä ovat usein eri tahoja.

 

LuontoHoivan palvelut edellyttävät tuottajalta sosiaali- ja terveysalan koulutusta tai yhteistyötä koulutettujen toimijoiden kanssa. Lisäksi edellytetään luontoperustaisten toimintatapojen osaamista sekä asiakkaan ohjaamisen taitoja. Toiminnassa noudatetaan sosiaali- ja terveysalan lakeja ja säädöksiä. LuontoHoivan palvelut ovat pääosin julkisen sektorin järjestämisvastuulla olevia palveluja.

 

LuontoVoima

LuontoVoiman palvelut ovat ohjattuja luontoperustaisia hyvinvointi-, kasvatus- ja harrastuspalveluja. Palveluissa huomioidaan palvelun käyttäjien mahdollinen tuen tarve, mikä voi vaatia erityisjärjestelyjä.

 

LuontoVoiman palveluiden tavoitteena on asiakkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Palveluntuottaja kuvaa palvelun luontoperustaiset hyvinvointitavoitteet etukäteen tai palvelutavoitteet räätälöidään yhdessä asiakkaiden kanssa yksilöllisesti. Pitkäkestoisia hyvinvointivaikutuksia tavoitellaan asiakaslähtöisesti erilaisin motivoinnin ja ohjauksen keinoin, esimerkiksi siten, että palvelun avulla tuetaan omaehtoisten luontokokemusten lisäämistä tai jatkumista palvelukokemuksen jälkeenkin.

 

LuontoVoiman palveluissa noudatetaan kunkin toimintamuodon lakeja, suosituksia ja säädöksiä. Palveluntuottajan on tunnettava luonnon hyvinvointivaikutusten syntymekanismit ja häneltä edellytetään taitoja asiakkaan ohjaamisessa.

 


yhteistyössä mukana: