Lipponen, M. & Vehmasto, E. 2019 (toim.). Sosiaalipedagoginen hevostoiminta – Sosiaalista kasvua, hyvinvointia ja kuntoutumista tukevia palveluita hevosavusteisesti

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Aineiston nimi: Lipponen, M. & Vehmasto, E. 2019 (toim.). Sosiaalipedagoginen hevostoiminta – Sosiaalista kasvua, hyvinvointia ja kuntoutumista tukevia palveluita hevosavusteisesti

Luonnonvarakeskuksen (Luke) julkaisema Sosiaalipedagoginen hevostoiminta – Sosiaalista kasvua, hyvinvointia ja kuntoutumista tukevia palveluita hevosavusteisesti -artikkelikokoelma kuvaa sosiaalipedagogisen hevostoiminnan syntyä ja sen taustalla olevaa teoreettista viitekehystä, ohjaajan ja hevosen roolia toiminnassa sekä hevostoiminnan asemaa kasvatus- ja sosiaalipalveluiden kentässä.

 

Julkaisun tekemiseen on osallistunut useita sosiaalipedagogisen hevostoiminnan kehittäjiä ja asiantuntijoita. Artikkelien kautta jäsentyvät sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ”portaat” sosiaalisen kasvun tukemisessa, oppimisen apuna, sosiaalipalveluissa ja kuntoutuksessa. Artikkelikokoelma tehtiin Maaseudun hyvinvointiyrittäjyyden koordinaatiohankkeen (HyvinVoi) ja Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry:n yhteistyönä.

 

Linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-864-7

Materiaalityyppi
RaportitTieteellinen julkaisu

Julkaisuajankohta
2019 vuosi

Palvelumuodot
Hoivapalvelut, Sosiaalinen kuntoutus, Psykoterapia, neuropsykologinen kuntoutus, Ennalta ehkäisy, varhainen puuttuminen, Päivätoiminta, Kuntouttava työtoiminta, Kasvatus, Perhetukitoiminta, Erityisryhmien liikunta-, virkistys- tai virikepalvelut, Työhyvinvointitoiminta, Muut tavoitteelliset virkistys- tai hyvinvointipalvelut,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus

Julkaisupaikka
Luonnonvarakeskus. Helsinki.

yhteistyössä mukana: