Yhteisöllinen puutarhatoiminta kuntoutumisen tukena -opas

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Yhteisöllinen puutarhatoiminta kuntoutumisen tukena -opas

Aineiston nimi: Yhteisöllinen puutarhatoiminta kuntoutumisen tukena -opas

Puhdas ja monipuolinen luonto on meidän suomalaisten tavaramerkki, josta meidät tunnetaan myös maailmalla. Ennen luonnolla oli enemmänkin merkitys etenkin ruuantuotannossa, kun taas nykyään hyödynnämme luontoa enemmänkin vapaa-ajan harrastusten kautta. Luonnon hyvää tekevä vaikutus tulisikin olla kaikkien saatavilla, asuinpaikasta tai toimintakyvystä riippumatta.

 

Yhteisöllinen puutarhatoiminta on Suomessa vielä melko nuori ilmiö, jonka tarkoitus on edistää tietyn alueen tai yhteisön osallisuutta. Toiminnan kautta tutustuu uusiin ihmisiin, saa onnistumisen kokemuksia, lisää fyysistä aktiivisuutta ja mikä parasta saa viettää aikaa raittiissa ulkoilmassa pehmeiden arvojen äärellä.

 

Vihreä Veräjällä on paljon kokemusta siitä, kuinka merkittäväksi luontotoiminnot koetaan etenkin erityisryhmien ja kaupungissa asuvien kohdalla. Sormien työntäminen multaan, kasvun ihmeen seuraaminen ja sadon korjaaminen itse kasvattamista kasveista. Vielä kysytäänkin mitä lisäarvoa puutarhatoiminta tuo olemassa olevalle toiminnalle.

 

Näiden kokemusten pohjalta Vihreä Veräjä on koonnut yhteisöllisen puutarhatoiminnan -oppaan, jonka avulla puutarhatoiminnan aloittamisen kynnyksen toivotaan madaltuvan ja näin mahdollistaa luonnon tarjoamat nautinnot kaikkien saataville.

 

Jos mietit tapoja aloittaa viljelytoimintaa, miten saada osallistujia innostumaan mukaan, millaisia taitoja ohjaajalta vaaditaan tai miten aloittaa puutarhatoiminta käytännössä, niin Yhteisöllisen puutarhatoiminnan opas vastaa useimpaan mieltä painavaan kysymykseen.

 

Yhteisöllisen puutarhatoiminnan -oppaan voit ladata ilmaiseksi Vihreä Veräjän -sivuilta.

Materiaalityyppi
Opas

Julkaisuajankohta
2017 vuosi

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Puutarhan käyttö

Julkaisupaikka
Vihreä Veräjä, Sininauhaliitto

yhteistyössä mukana: