Green Care Pirkanmaa

Etusivu » Yhdistys » Aluetoiminta » Green Care Pirkanmaa

Green Care Pirkanmaa -aluejaosto

Pirkanmaan aluejaosto on GCF ry:n uusin keväällä 2021 perustettu alueellinen jaosto. Puheenjohtajana toimii Sirpa Mäkinen ja varapuheenjohtajana Riikka Lamminen. Aluejaoston sihteerinä ja opinnäytetutkimuksen tekijänä toimii Henriikka Tattari.

 

 

Tervetuloa Pirkanmaan hyvinvointialueen vammaispalvelujen Green Care -seminaariin 12.10.2023 klo 12-15.30


Paikka: Vammaispalvelujen Tukikeskus, Pitkäniementie 11, rak 72, liikuntasali.

 

Alueella ilmainen pysäköinti.

 

Seminaariin kutsuttu Pirhan vammaispalvelujen päiväaikaisen toiminnan ja asumispalvelujen

henkilökuntaa sekä pirkanmaalaisia Green Care palveluntuottajia. Myös muut kiinnostuneet

ovat tervetulleita tilaisuuteen.

 

Toivomme osallistumista ensisijaisesti paikan päällä. Myös etäosallistuminen mahdollinen.

 

Ilmoittautumiset 1.10.23 mennessä: https://forms.office.com/e/3e6S2PapP5

 

Tilaisuuden juontaa Green Care Pirkanmaan aluejaoston puheenjohtaja Sirpa Mäkinen

 

Klo 12.00 Tervetuloa seminaariin Pirha Liisa Lindberg, GC Pirkanmaa Sirpa Mäkinen, GC Finland ry Juha Rutanen

 

Klo 12.15 - 13.15 Kokemuksia Green Care –kumppanuusmallista Etelä-Pohjanmaan
hyvinvointialueen päiväaikaisessa toiminnassa. Johanna Mäki-Rautila ja Marika Turpeinen

 

Klo 13.15-13.45 Kahvitauko

 

Klo 13.45 - 14 Eläin- ja luontoavusteisen toiminnan vaikuttavuus, LUKE tutkija Anja Yli-Viikarin

 

Klo 14 – 15 Pienryhmäkeskustelun tavoitteena jakaa odotuksia ja kokemuksia asiakkaan ja
yrittäjän näkökulmasta – miten voisimme käytännössä edetä toiminnan lisäämiseksi tai
käynnistämiseksi

 

Klo 15 – 15.30 Puretaan ryhmissä käytyä keskustelua

 

 

 

 

Läsnäolon ilta Lempäälässä

 

Tervetuloa Green Care Pirkanmaan yhteistyössä Green Care Finlandin, Kantamoisen ja Solisevan kanssa järjestämään LÄSNÄOLOTYÖPAJAAN ti 28.11. klo 17-20.

 

Paikka Lempäälässä, tarkentuu myöhemmin (kulkuyhteydet julkisilla).

 

Illan ohjaajana toimii läsnäolon kokemuksista väitellyt ja kirjaa kirjoittava, yhteisökouluttaja, FT Virpi Koskela. Nettisivut: www.lasnaolotila.com

 

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Alkoholiton ja lihaton ”Drinks & Snacks”- tarjoilu.

 

Osallistujien on mahdollista tuoda omia esitteitä tai muuta materiaalia jakoon iltaan.

 

Hinnat ja ilmoittautuminen:
- 0 € / Green Care Finland ry:n jäsenet (max 2 hlö/jäsenyritys)
- 20 € / muut (yli 5 henkilön ryhmät 15 € /osallistuja)

 

Sitovat ilmoittautumiset 19.11. mennessä: https://forms.office.com/e/s1fR9Lm8FN

 

Tiedustelut: sirpa@soliseva.fi, 044 2937 773 / Sirpa

 

 

 

Luontohoivaa perheille Pirkanmaalla - tukiprosesseja haasteellisiin elämäntilanteisiin eläin-, maatila-, luontoja puutarha-avusteisesti -hanke toteutettiin Green Care Pirkanmaan aluejaoston ja kuntien yhteistyönä 1.1.-31.12.2022. Luontohoiva-tukiprosessia kohdennettiin perheille, joilla on taloudellisia ja psykososiaalisia kuormitustekijöitä. Perheiden elämäntilannetta kuormittivat esim. mielenterveysongelmat, murrosikäisen koulunkäynnin pulmat tai neurokirjon haasteet.

 

Luontohoiva-tukiprosessien sisällöistä ja tavoitteellisesta toteutuksesta vastasi Green Care Pirkanmaa yhdessä alueen asiantuntijoiden (järjestöt, pienyrittäjät) kanssa. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa perheen sisäistä vuorovaikutusta ja arjen selviytymiskeinoja Green Care -toimintamallin avulla. Lisätietoja hankkeesta.

 

 

 

Green Care Pirkanmaa -aluejaosto: Toimintasuunnitelma 2023

 

Pirkanmaan aluejaoston toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta

●      Green Care -toiminnan näkyvyyden lisääntyminen

●      Toimijoiden keskinäinen tutustuminen ja yhteistyön rakenteiden muodostaminen sekä uusien jäsenten rekrytointi

●      Selvittää Pirkanmaan alueen tarpeita Green Care -toiminnalle yhteistyössä kuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa

●      Green Care -osaamisen vahvistaminen yrityksissä ja hyvinvointipalveluissa

 

Tulevan toimintakauden haasteet ja mahdollisuudet

●      Pirkanmaan Hyvinvointialueen toimijoiden kanssa käytävät neuvottelut Green Care -lähtöisten sote-palveluiden kehittämiseksi alueella

●      Hankesuunnittelussa yhteistyön lisääminen alueen oppilaitosten kanssa

●      Yhteistyön ja vuoropuhelun lisääminen muiden GCF ry:n aluejaostojen kanssa

 

Aluejaoston toiminnan painopisteet: (tavoitteet ja toimenpiteet)

 

Painopiste A: Jäsenhankinta ja toimintaan sitouttaminen, toimijoiden saattaminen yhteen

 

Painopiste B: Hanketyöskentely, tunnettuuden edistäminen toiminta-alueella

 

Yhdistyksen muu sisäinen toiminta:

●      Verkostotapaamisten järjestäminen eri toimijoiden tiloissa ja osin myös Teams-yhteyksin, vähintään neljä kertaa vuodessa

●      Hyvinvointialuevaikuttaminen:

●      Green Care Finland ry:n kanssa vaikuttamistilaisuuden järjestäminen

●      Yhteistyömallin kehittäminen Pirkanmaan Hyvinvointialueen vammaissosiaalityön toimijoiden kanssa

●      Koulutustilaisuuksien järjestäminen:

●      kaikille kiinnostuneille avoin tilaisuus syksyllä 2023 Läsnäolo ja Green Care -teemalla

●      Rukkas-työryhmän kokoontumiset, noin kahden kuukauden välein

●      Luontohoivaa perheille Pirkanmaalla 2022 -hanketyöskentelystä saatujen kokemusten levittäminen:

●      SuomiAreenan keskustelutilaisuus 27.6. ja blogi, Green Care Finland ry.

●      Hanke tms. jatkorahoitusmahdollisuuksien etsiminen

●      Jäsenhankinnan ideointi ja toteuttaminen, sitouttaminen toimintaan:

●      Lähetetään kaikille GCF ry:n jäsenille (yhdistyksen listaus) vuoden ensimmäinen aluejaostotiedote, jossa kutsu tulla ideoimaan ja toteuttamaan toimintaa sekä liittyä tiedotuslistalle ja seuraajaksi somessa

●      Ylläpidetään ja hyödynnetään kaikille toiminnasta kiinnostuneille, myös yhteistyökumppaneille tarkoitettua tiedotuslistaa, aluejaostoposti 4-5 krt/vuosi

●      Muut, mahdolliset tilaisuudet ja tapahtumat

 

Pirkanmaan aluejaoston muu ulkoinen toiminta:

●      Yhdistyksen näkyvyyden lisääminen: kotisivut, sosiaalinen media, lehdet, tiedotuslista, lisäksi vuonna 2023 opinnäytetyönä videoiden teko alueen Green Care -toimijoista sekä aluejaoston, pääyhdistyksen ja toimijoiden itsensä käyttöön

●      Yhteistyösuhteet, hankesuunnittelu: vuonna 2023 jatkorahoitusmahdollisuuksien etsiminen lasten, nuorten ja perheiden toimintaan, ESR-hankevalmistelun jatkaminen, tiedotusta ja muuta yhteistyötä Työtehoseuran Valkku-hankkeen kanssa, yhteistyömahdollisuudet Metsäkeskuksen Hyvinvointia ja makuja Pirkanmaan metsistä -hankkeen kanssa

●      Vaikuttaminen ja edunvalvonta, painopisteenä hyvinvointialuevaikuttaminen

 

Tiedottaminen, kotisivut, sosiaalinen media, jäsenkirje…

●      uutis/jäsenkirjeen julkaiseminen

●      Jatkamme edellisen vuoden käytännöillä tiedottamisen ja somen suhteen

●      Hankkeiden verkkosivut

 

Toiminnan kehittäminen

●      Yhdistyksen toimintatapojen ja käytäntöjen vakiinnuttamin

●      Valittujen toiminnan painopisteiden kehittäminen

 

Tiedustelut: Sirpa Mäkinen, sirpa@soliseva.fi

 

Linkin kautta ilmoittautuminen Pirkanmaan aluejaoston tiedotuslistalle: https://forms.office.com/r/ZqHSYJN2mR

 

Aluejaoston yhteyshenkilönä toimii Sirpa Mäkinen.

 

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Yhteystiedot

Puheenjohtaja: Sirpa Mäkinen, sirpa@soliseva.fi (aluejaoston yhteyshenkilö)

 

Varapuheenjohtaja: Riikka Lamminen

 

Sihteeri: Henriikka Tattari

 

Kiinnostuitko Pirkanmaan aluejaoston toiminnasta? Ota yhteyttä!

Somekanavat

Facebook


yhteistyössä mukana: