Kvalitetsmärken

Etusivu » På Svenska » Kvalitetsmärken

 

 

 


Green Care -kvalitet

Green Care -kvalitetshandboken är avsedd att fungera som ett verktyg för kvalitetshantering i Green Care -tjänsterna samt som ett dokument vid ansökan om Green Care -kvalitetscertifikat. 

 

Green_Care_Kvalitetshandbok_sve version

 

GREEN CARE-KVALITETSMÄRKEN_broschyren

yhteistyössä mukana: