Green Care perusteet

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Green Care perusteet

Esittely

Tutustut monipuolisesti Green Care -toiminnan keskeisiin käsitteisiin, elementteihin, menetelmiin, luontosuhteeseen, toimintaympäristöihin sekä toimialaan liittyviin säädöksiin ja lakeihin. Opintojakso sisältää virtuaalisia oppimistehtäviä ja itsenäisen tutustumiskäynnin Green Care -yrityksessä, josta laaditaan kirjallinen raportti (Karelia-AMK:n tai oman organisaation kirjoitusraportin ohjeiden mukaisesti).

 

Tavoitteet;

- Ymmärrät GC peruselementtien ja perusedellytysten keskeisen sisällön.

- Ymmärrät luontohoivan ja luontovoiman erot.

- Tunnistat GC-palvelut muusta luontotoiminnasta.

- Tunnistat GC-toimintamuotojen ja -menetelmien pääkohdat.

- Ymmärrät luontosuhdekäsitteen ja siihen vaikuttavat osatekijät.

- Osaat määritellä oman luontosuhteen sekä osaat kunnioittaa ja soveltaa käytäntöön erilaisia luontosuhteita (oman koulutustaustasi puitteissa).

- Osaat luontoelementtien ja erilaisten toimintaympäristöjen käyttöön liittyvät säännöt ja tekijät.

- Osaat nimetä luonnon hyvinvointivaikutuksia eri asiakasryhmille, eri palveluissa ja tietää niiden syntymekanismit.

- Tunnet Green Care-palveluiden laatuun vaikuttavat tekijät. 

- Tunnistat toimialaa koskevat lait.

- Tiedostat Green Care -toimialan ja tunnistat sen kehittämiseen liittyvät tekijät.

 

Kohderyhmä

Kaikki Green Care perusteista kiinnostuneet.

 

Ajankohta

6.9. - 20.12.2021

 

Laajuus

5 op

 

Lisätietoja

Verkkokoulutus.

https://meerkado.fi/apply/3951952/green-care-perusteet-avoin-amk

29.8.2021 viimeinen hakupäivä.

Maakunta
Valtakunnallinen

Palvelumuodot
Muu asiantuntemusala

Koulutusmuoto
Avoin korkeakoulutus

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Luontoympäristön käyttö

Koulutuksen hinta
50e

yhteistyössä mukana: