Monialainen Green Care 10 op

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Monialainen Green Care 10 op

Esittely

 

Kurssit:
- Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset 5op
- Green Care -palvelut ja –yrittäjyys 5op
Koulutuskokonaisuudessa opit perusteet Green Care -toiminnasta ja siitä, miten luonto meihin vaikuttaa. Perehdyt myös Green Care -toiminnan edellytyksiin ja laatuun, menetelmiin ja asiakkuuksiin, sekä Green Care -palveluiden tuottamiseen oman ammatillisuuden pohjalta.
Verkkototeutus.

 

Koulutus sopii mm. Green Caresta kiinnostuneille yrittäjille ja työntekijöille jotka haluavat vahvistaa osaamistaan ja/tai hakea GC laatumerkkiä, korkeakouluopiskelijoille ja muille kiinnostuneille.

 

Kesto:

21.9.2021-1.5.2022 (10op)

 

Koulutuksen järjestäjä ja kouluttajat:

Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Soila Huhtaluhta, soila.huhtaluhta@seamk.fi

 

Lisätietoja

 

 

 

 

Maakunta
Etelä-Pohjanmaa

Palvelumuodot
Muu asiantuntemusala

Koulutusmuoto
Avoin korkeakoulutus

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Luontoympäristön käyttö

Koulutuksen hinta
100e

yhteistyössä mukana: