Kysely

Etusivu » Yhdistys » Kysely

Jäsenille suunnattu kysely Green Care -palvelujen tuottamisen haasteista ja onnistumisista

Tämän Green Care Finland ry:n jäsenille suunnatun kyselyn tavoitteena on koota yhteen jäsenten kokemuksia Green Care (GC) -palvelujen tarjoamiseen liittyvistä mahdollisista haasteista ja onnistumisen kokemuksista. Kyseessä on lyhyt alustava kartoitus, johon toivomme vastauksia kaikilta GC-palveluja tuottavilta tai tuottamista suunnittelevilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä. Toivomme, että kerrot meille kokemasi haasteet palvelujen tuottamisen suhteen tai vastaavasti jaa meille tietosi, miten sait mahdolliset haasteet ratkaistua. Lisätietoja: maarit.aho@gcfinland.fi

 

Vastausaika 22.10.2019 mennessä.

1. TAUSTATIETO

1.1. Tuotan / olen suunnitellut tuottaa
1.3. Tarjoamieni palvelujen taustalla on1.4.Toimialue


 

 

1.5. Oletko tehnyt ilmoituksen GC–menetelmin tuotetusta yksityisestä sosiaalipalvelusta Aluehallintovirastolle?(Voit eritellä mahdolliset lupa-asioihin liittyvät ongelmat kohdassa 2.2.3.)

 

1.6. Oletko rekisteröitynyt kunnan/sote–alueen palvelusetelipalveluntuottajaksi?


(Voit eritellä mahdolliset palvelusetelikäytäntöihin liittyvät ongelmat kohdassa 2.2.4.)

 

1.7. Koetko, että palvelun GC–menetelmien kuvaamisesta ostajalle osana palvelua on enemmän


 

2. HAASTEET

2.1. Olen kokenut haasteita GC–palvelujen tuottamisen tai tuottamisen suunnittelun yhteydessä


 

 

2.2. Haasteet ovat erityisesti liittyneet

2.2.1. Omaan osaamiseen ja ostajan koulutusvaatimuksiin


2.2.2. Julkisen sektorin asiakkaille suunnattuihin palveluihin


2.2.3. Lupa–asioihin (esim. AVI)


2.2.4. Palvelusetelikäytäntöihin


 

 

 

 

 

 

2.6. Koetut haasteet ovat olleet este GC–palvelujen tuottamiselle
.

 

3. ONNISTUMISET JA HYVÄT KÄYTÄNTEET JAETTAVAKSI

 

4. YHTEYSTIEDOT (VAPAAEHTOINEN)


Lomakkeen lähetyksen varmennuskoodi *
Syötä kuvassa oleva numerosarja. Jos et pysty lukemaan numeroita, lataa uusi kuva
Vahvistuskuva

Pakolliset kentät * 

yhteistyössä mukana: