Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

LuontoHoivan ja LuontoVoiman laatumerkkien työkirja 2021


27.08.2021

Suomalainen Green Care -julkaisu on päivitetty

Julkaisu tunnetaan Green Care -toiminnan käsikirjana ja LuontoVoiman ja LuontoHoivan laatumerkkien haun keskeisenä hakudokumenttina. Green Care Finland ry:ssä huomattiin, että julkaisu kaipasi päivitystä. Päivityksen mahdollisti HyvinVoi-koordinaatiohankkeen tarjoama yhteistyö.  

 

”Suomalaisen Green Care -toiminnan käsitteistöä on kehitetty laajassa yhteistyössä jo noin 10-vuotta – ja on ollut palkitsevaa nähdä, miten innostunut ja asiantunteva GCF ry:n laatulautakunta on nyt sitä edelleen aktiivisesti kehittämässä”, kertoo HyvinVoi-koordinaatiohankkeen projektipäällikkö Elina Vehmasto Luonnonvarakeskuksesta.

 

Päivityksen yhtenä tavoitteena oli vastata laatumerkkiä hakeneilta saatuun palautteeseen.

 

”Toivon, että kentällä ollaan edelleen aktiivisia, ja että myös tästä uudesta versiosta saadaan paljon palautetta”, kertoo Green Care Finland ry:n järjestöasiantuntija Maarit Aho.

 

Päivitetyn 2021 julkaisun pohja on pysynyt kaksi osaisena

Julkaisun pysyvä linkki http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-189-9

 

Osa I Green Care -toimintatavan käsikirja 

Osassa I esitellään suomalaisen Green Care -toiminnan tärkeimmät piirteet ja -palveluiden laatuun vaikuttavat tekijät päivitettynä.

 

Osa II LuontoHoivan ja LuontoVoiman laatutyökirja  

Osan II työkirja on tarkoitettu Green Care -palvelun kehittämisen tueksi ja palvelun laadunhallinnan työkaluksi. Täytettyä työkirjaa käytetään myös LuontoHoivan/LuontoVoiman laatumerkin hakudokumenttina. Työkirjalla voi myös osoittaa asiakkaalle ja sidosryhmille, millä periaatteilla omaa Green Care -palvelua tuotetaan, mikä siitä tekee Green Care -palvelun, ja miten palvelun laatua hallitaan.

 

Päivitys korvaa aiemmat versiot laatumerkkien hakudokumenttina

Laatulautakunta on havainnut merkkihakemuksia käsitellessä, että Green Care -palvelu ja toiminnalle asetetut tavoitteet eivät välttämättä kohtaa realistisella tavalla hakemuksissa.

 

”Halusimme tuoda aiempaa vahvemmin esille palvelulle asetettujen tavoitteiden ja toiminnan yhteyttä päivitetyssä työkirjassa. On tärkeää, että kohderyhmälle asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa toiminnalla ja valituilla Green Care -menetelmillä”, avaa laatulautakunta päivityksen sisältöä.

 

Päivitetty Suomalainen Green Care: Green Care -toimintatavan käsikirja & LuontoVoiman ja LuontoHoivan laatutyökirja korvaa vuoden 2018 version LuontoHoivan ja LuontoVoiman työkirjan laatumerkkien hakudokumenttina 1.9.2021 alkaen. Julkaisut erottaa myös kannesta (kuva alla).

 

 

Kiitos kaikille kehittämistyöhön osallistuneille!

Julkaisu on päivitetty yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja Green Care Finland ry:n kanssa. Päivitystyön mahdollisti Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahoitusohjelman Maaseudun Hyvinvointiyrittäjyyden koordinaatio (HyvinVoi-koordinaatio) sekä Euroopan Sosiaalirahaston Luontoperustaisen osaamisen kehittäminen (LuPeOs) -hankkeet.

 

Julkaisun päivitys ei olisi kuitenkaan ollut mahdollista ilman Elina Vehmaston (Luke) ja koko laatulautakunnan; Kirsi Salosen, Katja Ilmarisen, Johanna Hirvosen, Suvi Saarisen, Teemu Peuraniemen ja Jane-Veera Paakkolanvaaran panostusta ja innostusta suomalaisen Green Care -kentän palvelujen kehittämiseen!

 

Green Care Finland ry haluaa kiittää kaikkia julkaisun työstämiseen osallistuneita. Yhdistys toivoo, että päivitetty julkaisu tukee entistä paremmin Green Care -palveluiden kehittämistä sekä innostaa toimijoita panostamaan palveluiden laatuun sekä hakemaan Green Care -laatumerkkiä.

 

Anna palautetta!

Otamme mielellämme vastaan palautetta laatutyökirjan sisällöstä ja käytettävyydestä: elina.vehmasto@luke.fi; laatulautakunta@gcfinland.fi; maarit.aho@gcfinland.fi

 

Aiheesta lisää syyskuussa julkaistavassa laatulautakunnan blogitekstissä!

 


Lisätietoa Green Care -laatumerkeistä: gcfinland.di/laatu. Käsikirjan ja työkirjan lataamisohje.


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: