Toimintaterapian strategiat asiakkaan kanssa toimiseen 

  • Vahvistaminen eli osoittaminen on asiakkaan kunnioittamista siten, että asiakkaan kokemukset ja näkökulmat otetaan tosissaan ja niille annetaan riittävästi tilaa.
  • Tunnistaminen voi tarjota asiakkaalle ymmärryksen henkilökohtaisista ja ympäristöön liittyvistä mahdollisuuksista ja resursseista.
  • Jäsentämisen kautta asiakkaan on mahdollista kokea kontrollin ja turvallisuuden tunnetta, kun asiakas saa käsityksen häneen kohdistuvista odotuksista.
  • Palautteen antaminen on asiakkaan auttamista ymmärtämään kykyjään ja käyttäytymistään. Neuvomisen tulisi tapahtua vastavuoroisesti niin, että asiakas ja terapeutti päättävät yhdessä terapian tavoitteista ja strategioista.
  • Kun asioista ollaan erimielisiä, tarvitaan neuvottelua. Neuvotteleminen on molempien osapuolten näkökulmien kunnioittamista ja se vaatii avoimuutta ja joustavuutta. 
  • Valmentaessa terapeutti ohjaa asiakasta verbaalisesti ja manuaalisesti asiakkaan harjoitellessaan uusia toimintatapoja.
  • Rohkaisemista tarvitaan erityisesti silloin, kun asiakkaalla on epävarmuutta. Terapiassa asiakas saattaa joutua uusiin tilanteisiin, ottamaan riskejä sekä ponnistelemaan vaikeiden asioiden yli. 
Vihreä veräjä 2017. Yhteisöllinen puutarhatoiminta kuntoutumisen tukena. Sininauhaliitto
Hautala, T. ym. 2011. Toiminnan voimaa. Toimintaterapia käytännössä. Helsinki: Edita.
Uosukainen, L., Hirvonen, J. 2014. Asiakaslähtöisyys luontolähtöisissä hyvinvointipalveluissa. Teoksessa; Hirvonen, J., Skyttä, T. Luontolähtöiset hyvinvointipalvelut.

 

 

 


yhteistyössä mukana: