Kirjallisuutta:

Alasaari, J. &  Ala-Nissilä, H. 2010. Green care ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukena. Vaasan ammattikorkeakoulu.

 

Färm M. 2013. Eläinavusteinen toiminta ja eläinavusteinen terapia-Systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö, Saimaa AMK.

Mattila-Rautiainen Sanna 2011. Ratsastusterapia.

 

Ikäheimo Kaija (toim).  Karvaterapiaa - Eläinavusteinen työskentely Suomessa.

 

Kallio S. ja Rintamaa J. 2008. Koira mukana lastensuojelutyössä. Sosiaalialan koultuusohjelma Turun AMK.

 

Kauppinen R. &  Matkaniemi M. 2013. Toverikoiratoimintaa lapsiperheille. Eläinavusteista toimintaa sosiaalipedagogisesti. Opinnäytetyö, Savonia AMK. 

 

Luoma-Toikkanen. 2008. On ihan erilaista olla luokassa, jossa on koiria. Pienryhmän opettajan ja oppilaiden kokemuksia koira-avusteisesta pedagogiikasta. Jyväskylän yliopisto. Erityispedagogiikka.

 

Oksman-Miettinen T. 2008. Koiran merkitys ikääntyvän omistajansa elämänlaatuun. Opinnäytetyö,Savonia-AM. 

 

Sarka, Nora 2014. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perhekodin nuorten arjessa

 

Soini, K. & Lilja, T. (toim.) 2014. Alkuperäiset kotieläinrotumme Green Care-toiminnassa. MTT KASVU 19

 

Tuovinen, Susanna 2014. Koira-avusteinen terapia lasten psyykkisten häiriöiden hoidossa. Opinnäytetyö, DIAK.

 

Reini, S. 2011. Eläinavusteinen toiminta osana sosiaali- ja terveysalaa. Pirkanmaan Hali-Bernit tuottamassa hyvää oloa. Tampereen ammattikorkeakoulu. Sosiaaliala.

 

Viinamäki. H. 2005. Lemmikkieläinten merkitys autistisesti käyttäytyville lapsille. Pro gradu-tutkielma, Tampereen yliopisto. Psykologian laitos.

 

Vänttila, H. 2004. Lemmikkien terveysvaikutukset ja lemmikkiavusteinen terapia. Jyväskylän yliopisto. Terveyskasvatus.

  


 

Videoita

 

Laama ja alpakka terapiaeläiminä. Yle Areena (10 min)

 

Avustajakoiran käyttöön autistisen lapsen apuna (Youtube-video)

 

Lemmikkieläinten laajaan ja monipuoliseen käyttöön USA:ssa (Youtube-video)

 

Hund på resept del 1. Koirat vanhustyössä osa 1. Ruotsalainen video

 

Hund på resept del 2. Koirat vanhustyössä osa 2. Ruotsalainen video

 

Sirpa Ryyppö-Himasen kuvat ja videot alpakoista

yhteistyössä mukana: