Eläimen hyvinvoinnista huolehtiminen

Kaikessa toiminnassa, jossa eläin on mukana, on tarpeen kiinnittää huomiota eläimen hyvinvointiin ja jaksamiseen. Asiakaskohtaamiset voivat välillä olla haastavia, ja eläinkin tarvitsee työssään riittävää palautumista. 

 

Eläimiä kannattaa käyttää lähinnä sellaisissa tehtävissä, jotka muistuttavat niiden lajityypillistä käyttäytymistä. Työssään viihtyvät ja sen oppivat parhaiten sellaiset eläimet, joiden henkiset ja fyysiset ominaisuudet sopivat jo valmiiksi tehtävään.

 

Nuorella eläimellä teetetään sen kehitysvaiheen mukaisia tehtäviä, joiden myötä se voi vähitellen tutustua uusiin työtehtäviin. Myös vanhenevalla eläimellä tehtävät mitoitetaan niiden toimintakyvyn ja taipumusten mukaisesti.

 

Eläimen kasvuympäristön tulee olla virikkeellinen. Nuoren eläimen aivot kehittyvät voimakkaasti siihen suuntaan, mihin niitä käytetään. Miellyttävät kokemukset tulevaa työympäristöä muistuttavista paikoista ja erilaisista ihmisistä kehittävät aivoja oikeaan suuntaan.

 
Eläimellä on aina oltava mahdollisuus päästä tilanteesta pois joko itse poistumalla tai epämukavuudesta viestimällä. On tärkeää, että eläimen kanssa työskentelevä ihminen tunnistaa eläimen kehonkielen merkit.

Lepo on tärkeää eläimen hyvinvoinnille, oppimiselle ja työssä jaksamiselle. Tällä tarkoitetaan sekä nukkumista että mahdollisuuksia palautua työtehtävistä vapaamuotoisen ja lajityypillisen toiminnan kautta ilman kontrolloida käyttäytymistä.

 

Eläinavusteisen työskentelyn tautiriskit hallintaan molempiin suuntiin. Pitää varmistua siitä, että työssä käytettävä eläin ei levitä sairauksia muihin eläimiin tai ihmisiin ja toisaalta siitä, ettei eläin itse sairastu työtä tehdessään.

 

 

Lisätietoja:

 

Eviran oppaat lajinmukaiseen hoitoon. Oppaat on laadittu kaikille tuotantoeläimille: hevoselle, naudalle, sialle, kanalle, ankoille ja hanhille, kalkkunalle, lampaalle, vuohille ja turkiseläimiselle. Myös lemmikkieläinten oppaat on Eviran kautta saatavilla. 

 

Mononen, Jaakko 2014. Tuotantoeläimet terapiaeläiminä: eläinten hyvinvoinnin huomioiminen. Kirjassa Soini & Lilja (toim.) Alkuperäiset kotieläinrotumme Green Care-toiminnassa. s. 84-90. MTT KASVU 19.

 

Rantala, J. Kesäeläimet hoitotyön tukena. Opas kesäeläinten hankintaan. Sininauhaliitto. Vihreän veräjän hanke.

 

 

Kohtaaminen sujuu parhaiten, kun eläin lähestyy ihmistä, eikä päinvastoin. Alpakoiden kohdalla tämä on erityisen tärkeää, koska luonnossa ne ovat olleet saaliseläimiä Humisevan harjun alpakkatila. 

 


yhteistyössä mukana: