Jäsenkysely oppilaitoksille

Etusivu » Yhdistys » Jäsenkysely oppilaitoksille

Green Care Finland ry:n jäsenkysely oppilaitoksillE

Green Care Finland ry:n jäsenmäärä ja toiminta on kasvanut tasaisesti koko yhdistyksen kymmenvuotisen olemassaolon ajan. Myös Green Care -kenttä on laajentunut ja kehittynyt. Yhdistyksen uuden strategian mukaisesti GCF ry pyrkii nyt systemaattisesti kehittämään jäsentoimintaansa. Tulevan vuoden tavoitteena on tiivistää yhdistyksen ja koulutusta tarjoavien jäsenten välistä yhteistyötä.

 

Tämän koulutusorganisaatioille suunnatun kyselyn tavoitteena on koota yhteen koulutuskentällä toimivien jäsenten kokemuksia ja ajatuksia yhdistyksen jäsenyydestä sekä siihen liittyvistä kehittämistarpeista.

 

Vastaa ja vaikuta toimintaamme! Kysely on avoinna 20.12.2020 saakka.

Lisätietoja: maarit.aho@gcfinland.fi

1. Vastaajan taustatieto

*
1.4. Organisaatiomme on 

2. Yhdistyksen gcfinland.fi-sivuston sisältö

(1 ei ollenkaan, 2 jonkin verran, 3 en osaa sanoa, 4 paljon, 5 erittäin paljon)

2.1. Hyödyntääkö organisaationne gcfinland.fi–sivujen tietopankkia?
2.2. Puuttuuko gcfinland.fi–sivuilta jotain oleellista GC–tietoa?
2.3. gcfinland.fi–sivuston kokonaisarvosana (1 huono – 5 erinomainen):

 

3. LuontoHoivan ja LuontoVoiman laatumerkkien ja koulutuksen välinen yhteys

(1 ei ollenkaan, 2 jonkin verran, 3 en osaa sanoa, 4 paljon, 5 erittäin paljon)

3.1. Kuinka paljon organisaatiossanne on tietoa LuontoHoivan ja LuontoVoiman laatumerkeistä ja niihin liittyvästä 5 op/15 osp GC–perusteet koulutusvaateesta?
3.2. Pitääkö laatumerkkien koulutusvaadetta tuoda enemmän esille?
3.3. Tarvitseeko organisaatiosi lisätietoa, miten koulutuksen järjestäjä voi hyväksyttää oman koulutuksensa laatumerkkivaateen täyttämälle koulutuslistalle?
3.4. Arvosana lomakkeesta, jolla koulutustietoja kysytään oppilaitoksilta (1 huono – 5 erinomainen):

Lisätietoa koulutushyväksynnästä ja koulutushyväksynnän käsittelylomake.

 

 

4. Green Care -opintopolku, onko sitä?

4.1. Onko Green Care –opinnoilla opintopolkua?

 

5. Green Care Finland ry:n jäsenyydestä

(1 ei ollenkaan, 2 jonkin verran, 3 en osaa sanoa, 4 paljon, 5 erittäin paljon)

5.1. Tuoko Green Care Finland ry:n toiminnassa mukana oleminen lisäarvoa organisaatiosi toimintaan?
5.2. Tarvitaanko lisää yhdistyksen jäsenoppilaitosten välisiä verkostoitumismahdollisuuksia?

 

6. Green Care -koulutuksille lisänäkyvyyttä


Pakolliset kentät * 

yhteistyössä mukana: