SÄHKÖINEN TYÖKIRJA JA ORIENTAATIOTEHTÄVÄT 

Valmennuksessa opitaan soveltamalla menetelmiä ja työkaluja omiin palveluihin. Apuna tähän ovat ohjeistetut tehtävät ja sähköinen työkirja. Työkirjaa jaetaan osallistujille syksyn kuluessa osio kerrallaan. Työpohjat ovat sähköisesti täytettäviä, mutta voit halutessasi myös tulostaa ne ja työskennellä paperilla. Voi hyvin olla, että haluat muokata työpohjien rakennetta, tarvitset lisää tilaa tai haluat käyttää värikoodeja. Soveltaminen on sallittua! 

 

Tärkeää: valitse ensimmäisenä yksi palvelu tai selkeä palvelukokonaisuus, jonka vaikuttavuutta alat kurssilla tutkia. Pystyt myöhemmin soveltamaan opittua muihinkin palveluihin. 

 

Tehtävät ovat tarkoitettu ohjaamaan sinun omaa työskentelyäsi. Niitä ei siis palauteta arvioitavaksi, sen sijaan lämpimästi kannustetaan jakamaan huomioita ja oivalluksia sekä kysymyään neuvoa Facebook-ryhmässä. Sähköinen työkirja ja webinaarien julkiset osuudet julkaistaan kokonaisuutena valmennuksen jälkeen.  

 

 

Ensimmäinen webinaari 30.8.2019

 

Orientaatiotehtävät

 

1 orientaatiotehtävä Sidosryhmät

- Ensimmäisessä tehtävässä tunnistetaan ja jäsennellään sidosryhmiä (maksavat asiakkaat kuten kunnan sote-yksikkö, yhteistyökumppanit kuten alihankkijat, palvelun loppukäyttäjät, media, jne.), jotka saattaisivat olla kiinnostuneita vaikuttavuustiedosta. 

 

2 orientaatiotehtävä Vaikuttavuuden_viestintä -uutisotsikot

- Toisessa tehtävässä muotoillaan yrityksen tai yhdistyksen vaikuttavuusvisio sekä lauseen kuvaus siitä, miten arvioitava palvelu vie kohti tuota visiota. Vaikuttavuusvision ja ratkaisun kuvauksessa pääset lähemmäs konkretiaa, kun a) suuntaat ne suoraa jollekin ensimmäisessä harjoituksessa löytämällesi sidosryhmälle ja b) yrität muotoilla ne uutisotsikon muotoon. Millaisia myönteisiä lööppejä sinun palveluistasi kirjoitettaisiin?

 

Välitehtävät

 

Tehtävä 1 Ongelma ja vaikuttavuustavoite

 

Tehtävä 2 Vaikuttavuusmalli

 

Tehtävä 3 Sidosryhmäkohtaiset vaikuttavuusmallit

 

Ensimmäisen webinaarin PowerPoint-esitys

 

Vaikuttavusvalmennus_vahva vaikuttavuusmalli

 

 


yhteistyössä mukana: