Kyselylomake

Päivitämme Etelä-Pohjanmaan Green Care –strategiaa. Päivitystyötä varten haluaisimme kuulla kansalliseen koulutuspilottiin osallistuneilta näkemyksiä siitä, miten teidän mielestänne Green Care –toimintaa pitäisi lähivuosina viedä eteenpäin Etelä-Pohjanmaalla. Mihin pitäisi kiinnittää huomiota ja miten, sekä minkälaisia konkreettisia toimia pitäisi toteuttaa teeman viemiseksi seuraavalle asteelle.

 

Pyytäisimmekin, että miettisit omalta/edustamasi toimijan/yhteisön kannalta, mitä haluaisit Green Care -kentällä tehtävän Etelä-Pohjanmaalla, jotta alaa saataisiin eteenpäin?


Etelä-Pohjanmaan Green Care -strategiaa päivittää Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla -hanke.

Lisätietoja: Maarit Aho, puh. 050-317 9238 tai maarit.aho@helsinki.fi.

SUURKIITOS VASTAUKSESTASI!


Lomakkeen lähetyksen varmennuskoodi *
Syötä kuvassa oleva numerosarja. Jos et pysty lukemaan numeroita, lataa uusi kuva
Vahvistuskuva

Pakolliset kentät * 

yhteistyössä mukana: