Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Luontoympäristön yhteydet työhyvinvointiin ja työssä suoriutumiseen


07.11.2018

Jyväskylän yliopistossa on tehty tutkimus Luontoympäristön yhteyksistä työhyvinvointiin ja työssä suoriutumiseen. Tehdyssä tutkimuksessa päätavoitteena oli tutkia luonnossa ulkoilun ja luontolähtöisen ryhmämuotoisen intervention yhteyksiä työntekijöiden työhyvinvointiin ja suoriutumiseen työssään. Aihetta selvittääkseen tehtiin laaja tutkimus suomalaisten työntekijöiden keskuudessa. Tutkimukseen osallistui useita eri kunta-alan ja yksityisen sektorin organisaatioita. Tutkimuksessa tarkasteltiin mm. osallistuneiden työntekijöiden kokemuksia sekä muutoksia heidän tunnetiloissaan, työhyvinvoinnissaan ja työssä suoriutumisessaan ja työterveyspalveluiden ammattihenkilöiden kokemuksia luontoympäristön hyödyntämisestä asiakkaiden kanssa sekä tarkasteltiin luontolähtöisten interventioiden soveltuvuutta ja käytettävyyttä työterveyspalveluissa.

 

Tutkimuksessa selvisi, että luonnossa ulkoilu on yhteydessä erityisesti työn imuun. Tutkittavat, jotka kertoivat ulkoilevansa luonnossa useammin ja viettävänsä siellä enemmän aikaa, kokivat myös enemmän työn imua. Tutkittavat, jotka viettivät enemmän aikaa luonnossa ulkoillen, kokivat myös tuottavuutensa paremmaksi. Itsenäisellä ulkoilulla oli välittömiä myönteisiä vaikutuksia tunnetiloihin ja psykologiseen työstä irrottautumiseen. Tutkimuksen perusteella todettiin, että luontolähtöisten interventioiden käyttöä tukee erityisesti ammattilaisen oma luontosuhde ja myönteiset kokemukset luontomenetelmien käytöstä.

 

Tutkimus löytyy kokonaisuudessaan tästä: Luontoympäristön yhteydet työhyvinvointiin ja työssä suoriutumiseen : kysely-, interventio- ja haastattelututkimuksen tuloksia

 

Tutkimus tehtiin Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella. Sen tekivät yhteistyössä Kirsi Salonen, Katriina Hyvönen, Katariina Määttä, Taru Feldt, Saija Mauno ja Joona Muotka.


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: