Eläinavusteinen työskentely motivaation vaikuttajana

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Eläinavusteinen työskentely motivaation vaikuttajana

Esittely

Tämän sosiaalityön pro gradu-tutkielman tarkoituksena on ollut selvittää, miten eettisesti toteutettu eläinavusteinen työskentely vaikuttaa asiakkaiden motivaatioon päihdekuntoutuksessa. Eläinavusteisuus ei ole yleispätevä työskentelymalli kaikkiin tilanteisiin, mutta eläimistä kiinnostuneille asiakkaille siinä näyttäsi olevan paljon mahdollisuuksia. Saatujen tulosten mukaan eläinavusteisella työskentelyllä voidaan vaikuttaa positiivisesti motivaation syntyyn ja ylläpitoon. Lisäksi sen avulla saadaan aikaan positiivisia, motivaatiota tukevia elementtejä, kuten arjenhallintaa.

Maakunta

Palvelumuodot

Koulutusmuoto

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Koulutuksen hinta
e

yhteistyössä mukana: