Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen (YAMK)

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen (YAMK)

Esittely

Koulutuksen järjestämispaikkakunta: Helsinki/verkkototeutus

 

Koulutuksen sisältö: Kyseessä on YAMK-tutkinto, joka lisää opiskelijoiden ymmärrystä ekososiaalisesta kehittämisestä. Koulutus antaa valmiuksia soveltaa ekososiaalisuuteen liittyvää keskeistä käsitteistöä ja teorioita sekä analysoida kestävän kehityksen eri ulottuvuuksia (hyvinvointi, terveys, ympäristö ja talous) opiskelijan ammattialan näkökulmasta ja kompleksisuuden käsitteistöä hyödyntäen. Opiskelija sisäistää globaalin ja paikallisuuden yhteenkietoutuneisuuden sekä arvojen merkityksen transnationaalisessa maailmassa.

 

Koulutuksen ydinsisällöt:

* Ekososiaalisen työn käytännöllinen ymmärtäminen

* Muuttuva hyvinvointi ja ekososiaalinen oikeudenmukaisuus

* Ekososiaalinen työorientaatio ja asiakastyö sekä yhteisöllinen vaikuttaminen

* Kestävä johtaminen moniarvoisessa kontekstissa

 

Kohderyhmä: Hakukelpoisuuden antaa mikä tahansa yliopistotutkinto, AMK-tutkinto tai opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään 2 vuoden alan työkokemus, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon jälkeen.

 

Kesto: 2 vuotta, tutkinnon voi suorittaa 1,5 vuodessa

 

Koulutus alkaa: syksyllä 2024

 

Laajuus: 90 op

 

Hakuaika: 13.–27.3.2024

 

Lisätietoja: https://www.diak.fi/hakeminen/koulutukset/yamk/ekososiaalinen-tyo-ja-globaaliosaaminen/

 

Koulutuksen hinta: Ilmainen

 

Verkkokoulutus: Kyllä

 

Koulutusmuoto: Korkeakoulututkinto (tai osa sitä)

 

Maakunta
Uusimaa

Palvelumuodot
Muu asiantuntemusala

Koulutusmuoto
Avoin korkeakoulutus

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Koulutuksen hinta
e

yhteistyössä mukana: