Metsävoimaa järjestötoimintaan -hankkeen kohderyhmänä ovat Seinäjoki-Ilmajoki-Jalasjärvi alueen yleishyödyllistä toimintaa tuottavat järjestötoimijat (erityisesti sote-kentällä toimivat yhdistykset).  Hankkeen tavoitteena on tukea ja innostaa hankkeen kohderyhmää hyödyntämään tavoitteellisemmin lähialueen metsien hyvinvointivaikutuksia omassa yleishyödyllisessä toiminnassaan.

 

Lisätietoja ja hankkeen yhteyshenkilö

Green Care Finland ry

Metsävoimaa järjestötoimintaan -hanke

Maarit Aho, puh. 050 536 1199, maarit.aho@gcfinland.fi

Hankkeen rahoitus ja toteutus

 

 


Hankkeen blogitekstit

Metsävoimaa täydennyskoulutuksella


22. marraskuuta 2021

Teksti ja kuvat Maarit Aho

Täydennyskoulutuksen avulla lisätietoa ja laatua luontoperustaisten toimintojen ohjaamiseen yhdistystoiminnassa


Kuva Maarit AhoMeidän kaikkien on hyvä muistaa, että kaikkea ei tarvitse osata, tietää tai suunnitella alusta alkaen itse. Valmiiden vapaasti hyödynnettävien toimintamallien käyttö on enemmän kuin sallittua myös Green Care - ja järjestötoiminnassa.


Metsävoimaa järjestötoimintaan -hankkeessa järjestetään marraskuussa vielä yksi Teams-tilaisuus, jonka aiheena on luontoperustaisten toimintojen laatu ja täydennyskoulutusmahdollisuudet. Tarjolla on tietoa siitä, mistä hankkia lisäkoulutusta, jos haluat syventää omaa osaamistasi ja lisätä järjestösi metsätoimintojen vaikuttavuutta!

 

Mini verkkoseminaarissa kuulemme hankeyhteistyökumppanin Small Woods Walesin Amie Andrewsin esittelemänä Walesin kurssimahdollisuuksista ja vastaavasti omassa puheenvuorossani avaan Suomen kouluttautumismahdollisuuksista sekä luontoperustaisten toimintojen laatutekijöitä LuontoHoivan ja LuontoVoiman laatumerkkijärjestelmän avulla.

 

Lisätieto antaa aina uutta näkökulmaa omaan toimintaan sekä mahdollistaa ihan uusia oivalluksia

Erilaiset lyhyet ja laajemmat koulutuskokonaisuudet sisältävät usein silmiä avaavia ryhmätehtäviä, mutta myös omaan toimintaan kohdennettuja täsmä tehtäviä. Olemassa olevan ja uuden tiedon yhdistäminen käytäntöön on myös Green Care -toiminnan ydintä.

Luonnon hyvinvointivaikutuksia käsittelevän tutkimustiedon lisääntyessä käytännön harjoitteisiin (interventioihin) saadaan jatkuvasti lisää syvyyttä. Samalla avautuu, miksi tämä luontoperustainen toiminto kannattaa valita juuri omalle kohderyhmälle, ja miten vaikuttavuutta pystytään vahvistamaan oman ohjausosaamisen avulla.

 

Kuva Maarit AhoLisäkoulutusta on hyvä lähestyä aina ensisijaisesti oman mielenkiinnon kautta

Hyvä lähtökohta täydennyskoulutukseen on miettiä, mikä luontoperustaisista toimintamuodoista menetelmätietoineen ja harjoitteineen kiinnostaa juuri minua? Olenko kiinnostunut metsiin tai vesistöihin liittyvistä toiminnoista, puutarhatoiminnoista, maatilatoiminnoista tai eläin-ihminen työparina työskentelystä? Rajaamalla täydennyskoulutus omakohtaiseen kiinnostukseen mahdollistaa ja tukee myös itselle mielekästä oppimista.

 

Ei oppi ojaan kaada – eikä haittaa vaikka kaataakin

Vaikka sanonta kuuluukin, että ei oppi ojaan kaada, niin kyllä se voi välillä kaataakin. Täydennyskoulutuksenkin osalta oman polun löytäminen on hyvästä. Ja vaikka välillä kaatuu, sekin on hyvä nähdä mahdollisuutena, silllä "kaatuminen” ei ole aina pahasta. 


Metsäojan pientareella maatessa, heinänkortta pureskellessa, puiden latvoja katsellessa, mieli usein avautuu ja asiat sekä tavoitteen arvoiset asiat kirkastuvat. Kokeilemisen arvoista sekin!


Tule kirkastamaan omia ajatuksiasi ja kuulemaan Walesin ja Suomen luontoperustaisista koulutusmahdollisuuksista 30.11.2021 klo 11.30-13! Tilaisuus on maksuton ja se on suunnattu Metsävoimaa järjestötoimintaan -hankkeen kohderyhmälle.

 

Lisätietoa löydät täältä: Metsävoimaa tilaisuudet.

 

 

 


Takaisin blogilistaan

yhteistyössä mukana: