Metsävoimaa järjestötoimintaan -hankkeen kohderyhmänä ovat Seinäjoki-Ilmajoki-Jalasjärvi alueen yleishyödyllistä toimintaa tuottavat järjestötoimijat (erityisesti sote-kentällä toimivat yhdistykset).  Hankkeen tavoitteena on tukea ja innostaa hankkeen kohderyhmää hyödyntämään tavoitteellisemmin lähialueen metsien hyvinvointivaikutuksia omassa yleishyödyllisessä toiminnassaan.

 

Lisätietoja ja hankkeen yhteyshenkilö

Green Care Finland ry

Metsävoimaa järjestötoimintaan -hanke

Maarit Aho, puh. 050 536 1199, maarit.aho@gcfinland.fi

Hankkeen rahoitus ja toteutus

 

 


Hankkeen blogitekstit

Metsävoimaa järjestötoimintaan – Kolme metsäistä askelta metsäistä tilaisuutta suunniteltaessa, 2. askel


20. toukokuuta 2022

Metsävoimaa järjestötoimintaan -hankkeen päätöstilaisuus järjestetään ke 8.6.2022 klo 13-16 Seinäjoella Kyrkösjärven Järvilaavun metsäisissä maisemissa. Mukaan ovat tervetulleita kaikki Liiverin alueen järjestötoimijat!  Ilmoittautua voi isompikin porukka per yhdistys! Ilmoittautumislomake. Tapahtuma on maksuton ja sen tarjoaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoittama (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys LIIVERI ry) Metsävoimaa järjestötoimintaan -hanke. Lisätietoja: maarit.aho@gcfinland.fi.

 

Tapahtumajärjestelyjen innoittamana kirjoitin muutamia ajatuksia metsäisten tapahtumien suunnittelun tueksi. Jaan vinkit kolmeen blogikirjoitukseen. Tässä toinen osa:


Teksti ja kuvat Maarit Aho

Toinen metsäaskel järjestötoimijalle – tutustu metsään tapahtumapaikkana, koordinaattien valinta

Järjestön metsätapahtuman koordinaattien valintaan vaikuttavat monet seikat, kuten tapahtuman luonne, järjestäjän resurssit ja kohderyhmän toiveet. Metsätapahtuma voidaan järjestää esimerkiksi oman lähialueen olemassa olevien luontoreittien ympäristössä. Tietoa luontoreiteistä ja -kohteista löytyy muun muassa kuntien verkkosivuilta (luontopolut) sekä valtakunnallisilta verkkosivustoilta, kuten luontoon.fi ja retkipaikka.fi.

 

Hyödynnä valmiiden luontopolkujen metsäympäristöjä

Julkisten valmiiden luontoreittien etuna on mm. se, että ne soveltuvat isojenkin ryhmien liikkumiseen maaston, kulkuyhteyksien, paikoitusalueiden ja mahdollisten lisäpalveluiden näkökulmista (kota, puuwc, esteettömyys, jne.). Lisäksi reittejä ja taukopaikkoja huolletaan säännöllisesti.


Itse parhaimmat vinkit metsäkohteiden soveltuvuudesta suhteessa tapahtumatavoitteisiin olen saanut soittamalla kaupunkien liikuntapaikoista vastaaville henkilöille. Samalla on voitu sopia erityisjärjestelyistä, kuten porttien avaamisesta tapahtuman ajaksi.


Yleisen luontoreitin ympäristössä tapahtuvissa tilaisuuksissa on huomioitava kuitenkin se, että alueella liikkuu (ja pitää saada liikkua) myös muita aluetta muutoin käyttäviä.

 

Yksi vaihtoehto on suunnitella tilaisuus yhteistyössä yksityisen metsänomistajan kanssa

Yksityisomistuksessa olevan metsän valinta tapahtumapaikaksi mahdollistaa tarkemmin rajatun tilaisuuden järjestämisen. Käytännössä, riippumatta siitä kuka metsän omistaa, jokamiehenoikeus mahdollistaa metsäiset kokoontumiset ilman maaomistajan erillislupaa. Näin kuitenkin vain, jos tapahtumassa ei mennä piha-alueille ja metsässä liikutaan vähäistä suurempaa haittaa aiheuttamatta.

 

Jokamiehenoikeudet mahdollistavat luonnossa liikkumista hyvinkin laajalti

Jokamiehenoikeudet ovat samat metsänomistajasta riippumatta. Haluan kuitenkin painottaa, että jos metsätilaisuus on iso, on aina hyvä olla yhteydessä maanomistajaan tai aluetta kunnossa pitävään tahoon.


Yksityismetsiin suunnitelluissa isommissa kokoontumisissa pidän yhteydenottoa maanomistajaan ehdottoman tärkeänä tilaisuuden onnistumisen kannalta. Tällöin metsänomistajalla on tieto suunnitteilla olevasta tapahtumasta, eikä se tule hänelle yllätyksenä. Informaation jakaminen puolin ja toisin on aina hyväksi tapahtumasuunnittelussa. Mistäs sitä muuten tietää, jos metsään on tulossa samana päivänä vaikkapa hakkuukone? Pienemmät metsäiset tapaamiset vaativat vähemmän etukäteisvarmistelua. Muutaman hengen ryhmän on helpompi siirtyä toiseen kohteeseen mahdollisten paikkakohtaisten yllätysten yllättäessä.


Jokamiehenoikeus onkin melkoinen etu, joka kannattaa hyödyntää järjestötapahtumien suunnittelussa.

 

Miksi maksaa seinistä ja istumisesta, kun tapahtuman voi järjestää metsässä, raikkaassa metsäilmassa?

Jokamiehenoikeuksien pelisääntöjä noudattamalla, saamme nauttia luonnon tarjoamista monista erilaisista hyvinvointivaikutuksista myös tapahtumissa. Lisäksi ei ole pakollista selvittää, kenen metsissä liikumme, jos alueella liikkumista ei ole erikseen lain mukaan rajoitettu ja tapahtuma järjestetään alueella haittaa tuottamatta.

 

Järjestätkö tilaisuuden kunnan, valtion tai yksityisomistuksessa olevassa metsässä, etukäteissuunnittelu edesauttaa onnistuneen tilaisuuden toteuttamista

Vaihtoehtokohteisiin paikan päällä tutustuminen antaa parhaiten realistisen kuvan lopullisten metsäkoordinaattien soveltuvuudesta. Lisäksi kohteessa on hyvä käydä uudestaan ennen varsinaista tilaisuutta, esim. edeltävänä päivänä. Samalla kartoitetaan ja tarkennetaan turvallisuussuunnitelmaan tarvittavat mahdollisia turvallisuusriskejä aiheuttavat seikat. Lisätietoa turvallisuussuunnitelmamallista löytyy Tukesin sivuilta.

 

Tiekartta metsäkoordinaattien valinnan tueksi

Ohessa olevassa kuvassa on metsäkoordinaattien valintaan liittyviä vinkkejä tiekartan muodossa. Metsäkoordinaattien valintaan vaikuttavat alueen mahdollisuuksien ja metsien omistajatahojen suositusten lisäksi mm.

  • järjestäjän omat resurssit ja mahdollisuudet
  • metsän visuaalisuus, aistittavat ominaisuudet ja sopivuus teemaan
  • metsän saavutettavuus ja tarvittaessa myös esteettömyys
  • metsätapahtumaan liittyvät erikoisetukäteisvalmistelut ja turvallisuustekijät
  • kohderyhmän erityistoiveet/-tarpeet metsäkohdetta kohtaan
  • metsän ja maaston kyky vastaanottaa väkeä ilman, että alue kärsii vierailusta (luontoon mennään aina luontoa kunnioittaen, eikä alue, luonto, muut aluetta käyttävät, saa kärsiä tapahtumasta).

Oli valintasi lähimetsä tai kauempana oleva luontokohde, olet jo oikealla polulla! Haluankin haastaa kaikki Suomen yhdistysaktiivit järjestämään ainakin yhden järjestömetsätapaamisen per vuosi! Tehkää samalla tietoinen askel kohti osallistujien hyvinvointia tukevaa luontolähtöistä toimintamallia. Suomen pinta-alasta 75% on metsää. Ei siis voi sanoa, että metsäkoordinaateista olisi pulaa!


Seuraavassa blogissa pohdin metsän erityispiirteitä tapahtuman elämyksellisyyden näkökulmasta.

 

Lähteitä ja lisätietoa

Maa- ja metsätalous ministeriö

Turvallisuus ja kemikaalivirasto

Ympäristöministeriö


Takaisin blogilistaan

yhteistyössä mukana: