Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Vuosikokouskuulumisia


26.03.2024

Green Care Finland ry:n 18.3. pidetyssä vuosikokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaisesti talouteen ja toimintaan liittyvät kertomukset ja suunnitelmat. Tulevassa toiminnassa painotetaan muun muassa alan viestintää ja vaikuttamistyötä, laatumerkkien näkyvyyttä sekä alue- ja verkostotoiminnan kehittämistä. Green Care -päivät järjestetään alkusyksystä. Uusia mahdollisuuksia ja haasteita toimintaan tuo yhdistyksen mahdollisesti lahjoituksena saama metsätila Etelä-Savossa. Lisäresursseja alan kehittämiseen pyritään hakemaan hankevalmisteluin. Jäsenmaksut päätettiin pitää entisellään.

 

Henkilövalintojen osalta erovuorossa olleista hallituksen jäsenistä valittiin jatkamaan Christell Åström, Anne Porthén ja Anja Yli-Viikari. Varajäseninä jatkavat Niina Merivirta ja Meiri Veisterä. Uusiksi hallituksen varajäseniksi valittiin Maarit Rantakurtakko (Etelä-Savon hyvinvointialue / Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus) ja Maria Kilpi. Kati Väisänen valittiin jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana.

 

Hallituksen kokoonpano.

 


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: