Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Tietokorttipaketti vapaasti ladattavissa


05.09.2023

Miten Green Caresta voi tulla osa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita? Onko hyvinvointialue liian iso liikekumppani pienille maaseudun luontoperustaisia palveluita tarjoaville yrityksille? Mitä yrittäjien, tai vastaavasti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten, tulisi tehdä, jotta palveluiden yhteiskehittämistä syntyisi?  

 

Kaikkeen tähän pureudutaan Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tuottamissa tietokorteissa, joissa on haastatteluin ja työpajoin selvitetty kansallisesti ja Etelä-Pohjanmaalla Green Care-palveluita tarjoavien yritysten ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksiä aiheesta.  

 

Tutustu kortteihin ja lataa ne käyttöön! 

 

Linkki kortteihin: https://www.helsinki.fi/assets/drupal/2023-08/Vitali%20tietokortit.pdf


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: