Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Opinnäytetyö: Luontoseteli-toimintamalli nuorten kasvun tukena: kasvatusalojen työntekijöiden kokemuksia


11.11.2020

Heidi Kotilaisen vastikään julkaistussa opinnäytetyössä kuvataan Luontoseteli-toimintamallin hyödynnettävyyttä kasvatusalojen työntekijöiden kokemana sekä selvitetään, miten työntekijät arvioivat toimintamallin vaikutukset  11–17-vuotiaiden nuorten elämäntilanteeseen. Kyselytutkimukseen vastanneet kunnan ja seurakunnan työntekijää kokivat, että ohjattu toiminta sai nuoressa heräämään positiivisia tunteita. Myös toiminnallisten harjoitusten koettiin vaikuttavan positiivisella tavalla nuoreen. Tutkimuksen tavoitteena on saatujen tulosten pohjalta osoittaa Luontoseteli-toimintamallin kehittämisalueita.

Koko opinnäytetyö luettavissa

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020103021847 


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: