Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Opas mielenterveyskuntoutujien maatilatoimintaan


08.11.2016

Hoivafarmi-hankkeessa kehitettiin maatilaympäristöön sijoittuvia palvelumuotoja, mielenterveyskuntoutujat olivat yksi keskeisistä asiakasryhmistä.

Mikkelin ammattikorkeakoulussa valmistunut opas auttaa maatilayrittäjää toiminnan suunnittelussa. Oppaassa on kuvattu toimintamalli, jossa maatalousyrittäjillä ei ole sosiaali- ja terveysalan koulutusta, vaan mielenterveystyön osaaminen tulee kuntoutujien mukana toiminnassa kulkevalta ohjaajalta. Hoivamaatilatoiminta on tässä siten yritystoimintaa, jota järjestetään maksaville asiakkaille.

Oppaan kijroittajat, Mari Kähäri ja Annukka Niemelä, tunnistavat maatilaympäristöllä  monia myönteisiä vaikutuksia kuntoutumiseen. Maatilan arkiset rutiinit ja luontoympäristön rauhoittava vaikutus edistää asiakkaiden elämänhallinnan ja turvallisuuden tunnetta. Asiakkaiden saadessa onnistumisen kokemuksia heidän itseluottamuksensa vahvistuu. Työnteko opettaa vastuullisuutta ja elvyttää oma-aloitteisuutta. Myös eläinten kanssa tapahtuvaan vuorovaikutukseen sisältyy rauhoittavia ja voimaannuttavia elementtejä.

Tärkeää on tekijöiden mukaan myös se, miten maatilan työt siirtävät kuntoutujan huomiota pois sairaudesta ja tuovat tekemistä antaen näin päivälle tarkoituksen.  Tämä auttaa sairauden kanssa toimeen tulemisessa.

Opinnäytetyö tehtiin osana Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Hoivafarmi-hanketta. Opinnäytteen osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016101815249.

Hoivamaatilatoimintaa mielenterveyskuntoutujille : Opas maatalousyrittäjille
Kähäri, Mari; Niemelä, Annukka. Mikkelin ammattikorkeakoulu. 2016

Opas löytyy tästä: Opas -2-.pdf


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: