Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Monipuolista hevostoimintaa Suonenjoella - Jäsenesittelyssä Naavataival


08.03.2023

Heidi Kälkäjä ja Tiina Lähde perustivat kahden naisen yrityksen Pohjois-Savoon Suonenjoelle v. 2019. Naavataival tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden harrastaa rauhallisessa ja kannustavassa ympäristössä, eläimiä ja ihmisiä kunnioittaen.

 

Mikä sai teidät aloittamaan GC-palvelujen tuottamisen? 

 

Aikaisemmin olemme työskennelleet erityisihmisten parissa ja olemme huomanneet kuinka tärkeää heille on harrastaminen sekä pienet irtiotot arjesta. Halusimme mahdollistaa matalan kynnyksen harrasta-mismahdollisuuden ja aloimme suunnitella yhdessä palvelua, joka kattaisi kyseiset tarpeet. Olemme tuottaneet Green Care palveluja vuodesta 2020. Koulutuspohjamme on lähihoitaja, hevosavusteisten palveluiden tuottaja ja luonto-ohjaaja. Yrityksemme Green Care palveluna toimii luonto-ja eläinavusteinentoiminta. Eläin- ja luonto-avusteisen toiminnan avulla saadaan aikaan virkistäytymisen lisäksi kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tuemme tarvittaessa asiakkaan kuntoutumista. Asiakkaina ovat erityisesti eri-ikäiset kehitysvammaiset ja erityislapset, sekä tietysti myös kaikki muut, jotka kaipaavat luonnon ja eläinten voimaannuttavaa kokemusta. Meillä ei ole ikärajoitteita. Toiminta sopii kaikille eikä vaadi ennakkotaitoja. 

 

Miksi juuri GC-toimintamallit? 

 

Halusimme ottaa käyttöön Green Care-toimintamallin, koska oma harrastuneisuus ja omat kokemukset luonnon ja eläinten kanssa toimimisesta vahvistivat toiminnan positiiviset hyödyt tutkitun tiedon lisäksi. Meillä oli jo valmiina puitteet toiminnalle, luonnon äärellä eläinten parissa. Ulkona oleminen ja eläinten kanssa toiminen aktivoi-vat ja kannustavat ihmistä liikkumaan ja ottamaan kontaktia aivan eri tavalla kuin esim. sisätiloissa ollessa. Toimintamme tavoitteet ovat hyvin erilaisia asiakkaista riippuen, mutta tavoitteita ovat olleet esim. motoristen ja sosiaalisten taitojen kehittäminen, tunteiden tunnistami-nen ja sanoittaminen, mielekkään tekemisen löytäminen, vuorovai-kutus-, ja kommunikointitaitojen parantaminen sekä itsesäätelytaitojen tukeminen. 

 

 

Mitä havaintoja olette tehneet Green Care-palvelujen vaikuttavuudesta:

 

Kun toiminta alkaa asiakkaan kanssa rutinoitua, hän tietää mitä tehdään ja kuinka asiat etenevät, on ilo katsoa kun omatoimisuus ja rohkeus tehdä asioita lisääntyy. Tavoitteena on saada mielekästä tekemistä asiakkaalle ja rohkaistua tekemään uusia asioita ja valintoja. Asiakas on esimerkiksi käynyt säännöllisesti hevostoiminnassa, josta on muodostunut hänelle harrastus, mitä hänellä ei aiemmin ollut. Hänen elämänsä on tullut sisältöä ja hän pääsee toimimaan turvallisesti ja mielekkäällä tavalla myös muualla kuin tutussa kotiympäristössä. Hän on oppinut tallin toimintajärjestyksen sekä rohkaistunut tekemään valintoja. Hän on saanut onnistumisen kokemuksia, ylittänyt itsensä useasti (esimerkiksi ratsaille nousu, ajoharjoitteet) ja saanut eläimistä hyviä ystäviä itselleen, joiden näkemistä hän odottaa innoissaan. 

 

Vinkkejä alalle suuntaaville toimijoille: 

 

Kykyä muuntautua ja vaihtaa päivän suunnitelmaa lennosta, jos esim. asiakkaan mielentila sitä vaatii. Toki tämä toiminta vaatii lisäksi tekijältään aikaa sekä halua tehdä työtä yhdessä erilaisten ihmisten kanssa, hyvät eläimen sekä ihmisenlukutaidot ovat välttämättömiä. 

 

 

Naavataipaleen luonto-ja eläinavusteiselle toiminnalle on myönnetty LuontoVoima-laatumerkki. Minkälaisesta palvelukokonaisuudesta on kyse?


Naavataipaleella harjoitetaan eläinavusteista toimintaa tilan hevosten, koirien, kissojen ja kanien parissa. Kesällä myös lampaat ja kanat ovat mukana ilahduttamassa asiakkaitamme. Tilan puutarha ja ympäröivä luonto tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet luonnon tarkkailuun, retkeilyyn eläinten kanssa sekä vuodenkierron eri toimintoihin. Talliympäristöä on selkeytetty mm. eri värein ja kuvallisin ohjein. Turvallisuutta lisäävät puolestaan mm. toimintaan koulutetut ja soveltuvat eläimet, hyvä valaistus, tilavat hevosten hoitotilat sekä asianmukaiset varusteet niin ratsastajille kuin ratsuillekin. Eläimet elävät mahdollisimman lajityypillistä elämää lajitovereidensa kanssa, ja niiden hyvinvointia tarkkaillaan päivittäin. 

 

Mitä haluaisitte erityisesti nostaa esiin palvelukokonaisuudestanne?


Meillä tehdään asiakkaan toiveiden ja tavoitteiden mukaista toimintaa yhdessä tehden. Koetaan ilon sekä onnistumisen tunteet sekä tietenkin myös mahdolliset harmitukset yhdessä eläen. Eläimet ja luonto ovat kanssamme tekemisessä mukana jokaisella käyntikerralla. 

 

Kotisivut: https://www.naavataival.fi

Facebook: https://www.facebook.com/naavataival

Instagram: https://www.instagram.com/naavataival

 

 

Kiitos Heidille ja Tiinalle Naavataipaleen toiminnan esittelystä! Mikäli haluat osallistua juttusarjaamme, ota yhteys: viestinta@gcfinland.fi tai puh. 050 551 7899


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: