Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Maija Nylander tutki opinnäytetyössään Seinäjoen AMK:ssa eläimiä osana muistisairaiden kuntoutustyötä


21.12.2016

Nylanderin mukaan suurimmat eläintoiminnan aikaan saamat muutokset tapahtuivat muistisairaiden ikääntyneiden spontaanin puheen muodostuksessa, elekielen käyttämisessä vuorovaikutuksessa, läsnä olemisessa, keskustelun aloittamisen spontaaniudessa sekä keskustelun sivusta seuraamisessa. Lisäksi  puheen tuottamisen osa-alueella näkyivät eläinten läsnäolon muistoja herättelevät vaikutukset sekä eläinten synnyttämät keskustelunaiheet. Elekielen osa-alueella eläinten tuottamat  positiiviset vaikutukset tulivat esille muistisairaiden ikääntyneiden hoivavietin heräämisessä. Lue koko opinnäytetyö


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: