Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Luontosetelistä apu nuorten mielenterveysongelmiin


09.09.2019

Sotkamossa on otettu käyttöön Luontoseteli-toimintamalli. Luontoseteli on työväline Sotkamon kunnan ja Sotkamon seurakunnan työntekijöille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa. Luontosetelillä työntekijä voi saada sosiaalialan ammattilaisen ja luonto-ohjaajan tuekseen nuoren kanssa työskentelyyn. Tapaamiset toteutetaan luontoympäristössä ja suunnitellaan vastaamaan nuoren kanssa asetettuihin tavoitteisiin. 

 

 

Luontoseteli on konkreettinen työväline työntekijälle. Luontoseteliä voivat hyödyntää esimerkiksi kuraattori, opettaja, nuoriso-ohjaaja tai nuorisotyönohjaaja, joka pohtii kuinka päästä alkuun tai eteenpäin tapaamansa nuoren kanssa. Työntekijä saa myös tukea työhönsä Luontoseteli-työparin kanssa. Työntekijällä on mahdollisuus hyödyntää 1-3 tapaamiskertaa yhtä nuorta kohti. 

 

Luontosetelin tavoitteena on sotkamolaisten 11-17 -vuotiaiden nuorten mielenterveysongelmien ehkäiseminen monialaisen yhteistyön avulla. Lisäksi tavoitteena on, että nuorten tunne- ja vuorovaikutustaidot lisääntyvät, nuoret sitoutuvat ennaltaehkäisevien palvelujen käyttöön paremmin motivoivilla menetelmillä ja nuorten tarvitseman korjaavan työn tarve vähenee heidän saadessa tukea jo varhaisessa vaiheessa. 

Luontosetelillä tavoitetaan 13-26 nuorta ja 5-20 nuorten parissa työskentelevää työntekijää vuoden 2019 aikana. Toiminnalle haetaan jatkorahoitusta vuodelle 2020 ja sen toimivuutta arvioidaan. 

 

Luontoseteli-toiminnan tavoitteena on, että Sotkamon kunnan alueella tunnistetaan luontoon liittyvät mahdollisuudet hyvinvoinnin edistämisessä systemaattisesti. Hankkeen tuloksena syntyy uutta osaamista ja uusia työtapoja ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön. Lisäksi luontoperustaiset menetelmät juurtuvat osaksi organisaatioiden toimintaa. 

 

Luontoseteli on saanut rahoituksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta. Hankkeen toteuttavat Sotkamon kunta, Sotkamon seurakunta ja Ristinkantajat ry. Hankkeessa hyödynnetään Luontohyvinvointikeskus Tyynelän toimintaympäristöä.

 

Yhteystiedot

Heidi Kotilainen, Luontoseteli -hankkeen projektipäällikkö, Ristinkantajat ry, 0414339441 info@luontohyvinvointi.fi

Merja Ojalammi, Sivistysjohtaja, Sotkamon kunta, 0447502125 merja.ojalammi@sotkamo.fi

Tarja Piipponen, nuorisotyönohjaaja, Sotkamon seurakunta, 0504042029 tarja.piipponen@evl.fi

www.ristinkantajat.fi

www.luontohyvinvointi.fi 

www.sotkamo.fi

www.sotkamonseurakunta.fi 

https://www.gcfinland.fi/aineistot/green-care--tietokortit/


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: