Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

LuontoHoivan ja LuontoVoiman hakuprosessia kehitetään parhaillaan


08.12.2020

Teksti Maarit Aho


Tiesitkö, että laadukkaasti tuotetulle Green Care -palvelulle tai tarkasti rajatulle palvelukokonaisuudelle on mahdollista hakea joko LuontoHoivan tai LuontoVoiman laatumerkkiä? Merkkien kysyntä on tasaista ja Green Care -laatulautakunnan käsittelemät hakemukset ja myönnöt osoittavat, että Suomessa on paljon erittäin laadukasta luontolähtöistä toimintaa.

 

Green Care -laatumerkkijärjestelmä elää taaperovaihetta

Ensimmäiset LuontoVoiman ja LuontoHoivan merkit myönnettiin kolme vuotta sitten. Kaiken kaikkiaan merkkejä on tähän päivään mennessä myönnetty 35 palvelulle tai palvelukokonaisuudelle. Hakuprosessin perustoimintamalli on toimiva, mutta myös hiottavaa löytyy.

 

Green Care Finland ry:n nimeämä Green Care -laatulautakunta käsittelee ja päättää merkkien myönnöstä tai hakemusten hylkäämisestä. Laatulautakunta kokoontuu neljä kertaa vuodessa koko päivän kestäviin päätöskokouksiin. Näissä päivissä mukana olleena voin ilokseni todeta, että laatulautakunta koostuu alaa innolla kehittävistä ja Green Care -toimintaa aktiivisesti eteenpäin vievistä ammattilaisista.

 

Laatulautakunta panostaa jokaisen hakemuksen läpi käymiseen ja perehtyy annettuihin palvelukuvauksiin huolella. 

 

Green Care -toiminnan ollessa laaja-alaista myös hakemukset ovat olleet erilaisia

Jokaisen laatulautakunnan saama hakemus on osoittautunut erilaiseksi. Tämä on avannut uusia näkökulmia myös hakuprosessin eri osiin, kuten työkirjaan ja sen sisältöön.

 

Tarkennusta on tarvittu hakemuksen saapumisen jälkeen mm. palvelukokonaisuuden rajaamiseen, palvelunimen määrittelyyn, toiminnan säännöllisyyden varmistamiseen ja turvallisuusnäkökulmiin. 

 

Hakijoille lähetetyt täydennyspyynnöt kertovat myös työkirjan päivitystarpeesta. Tosin joukossa on hakemuksia, joissa palvelu tai palvelukokonaisuuden rajaus on kerrasta selkeää ja johdonmukaista. Hyvin koottu työkirja antaa laatulautakunnalle kaiken tarvittavan tiedon merkin myöntämisen tueksi.

 

Kaiken kaikkiaan lähes jokainen hakemus on osoittanut, että Green Care -toiminta on vuosien saatossa kehittynyt edelleen ja meillä on Suomessa erittäin laadukkaita Green Care -palveluja, palvelukokonaisuuksia ja palveluntuottajia. 

 

Hakemusten käsittelypäivinä laatulautakunta on järjestelmällisesti tarkentanut ja kehittänyt myös merkkien hakemisen ohjeistusta ja hionut hakemisen käytänteitä. Tähän liittyen on tulossa myös uutta julkaisua.

 

Merkittävä tulossa oleva muutos on Green Care -laatutyökirjan päivitys

LuontoHoivan ja LuontoVoiman -laatutyökirjaa on jo kertaalleen päivitetty ensimmäisen julkaisun jälkeen vuonna 2018. Laatulautakunnan saaman palautteen ja hakemusten käsittelykokemuksen perusteella työkirjaa on syytä hioa edelleen. Laatutyökirja on koko laatumerkkihakuprosessin tärkein dokumentti, jonka perusteella laatulautakunta käsittelee saadun hakemuksen.

 

Työkirjan tärkein tehtävä on esittää selkeästi, että merkkiä varten rajattu kokonaisuus on laadukasta Green Care -palvelua. Luontoperustaisen toiminnan tavoitteiden ja konkreettisen tekemisen yhteyden on oltava kirkas. Kaikki Green Care -toiminnan elementit ja edellytykset on oltava avattuna laatutyökirjassa. 

 

Hakijan kannattaakin panostaa työkirjan täyttämiseen.

 

Täydennyspyyntöjä voidaan tehdä hakuprosessin aikana kolme kappaletta ja hakemusprosessi voi kestää poikkeustilanteita lukuun ottamatta vuoden hakemuksen saapumispäivästä. 

 

Merkki on palvelu- tai palvelukokonaisuuskohtainen – se ei ole koko yritystoiminnan laatua kuvaava sertifikaatti

Yrittäjän tai palvelutuottajan näkökulmasta voi olla haastavaa rajata omasta toiminnasta osat, jotka eivät mahdu laatumerkin alle. Merkki on myös maksullinen, joten rajaukseen on syytä paneutua kunnolla.

 

Tavoitteena on, että laatumerkki palvelee ja tuo esille myös yrityksen omaa strategiaa ja on etuna esimerkiksi kilpailutuksissa. 

 

Rajaus on merkin myöntämisen kannalta tärkeää. Rajaaminen tukee hakuprosessia ja täsmentää haluttua laatumerkin kattavaa kokonaisuutta. Jos hakijasta tuntuu, että palvelukokonaisuus ei mahdu yhteen työkirjaan, kannattaa kokonaisuus pilkkoa useampaan osaan tai jopa erillisiin työkirjoihin. Kokonaisuuksien hallitsemiseen löytyy myös erilaisia tekniikoita. Yksi niistä on ihan perus ajatuskartta-malli. Green Care -palvelukokonaisuus voidaan työstää ajatuskartalle siten, että lähtökohtana on jokin tietty asiakasryhmä tai yhteneväiset tavoitteet tai menetelmä.

 

LuontoHoivan tai LuontoVoiman laatumerkki voidaan myöntää vain yhteen työkirjaan mahtuvalle Green Care -toiminnalle. Hakija voi halutessaan hakea myös useampaa merkkiä, jos kokonaisuus ei mahdu selkeästi yhden yhteneväisen tavoitteen, menetelmän tai asiakasryhmän alle.  Toimijalla voi olla paljonkin erilaisia Green Care -palveluja, mutta vain yhdellä tarkkaan rajatulla kokonaisuudella on laatumerkki. 

 

 

Suunnitteletko laatumerkin hakemista – täytä sivuilla olevaa työkirjaa kuten ennenkin

Työkirjan muokkaus on vielä kesken ja uusi versio korvaa vanhan vasta valmistuttuaan. Muutostyössä ovat vahvasti mukana myös merkkien lanseerauksessa mukana olleet Luonnonvarakeskus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Yhdistys tiedottaa lisää yksityiskohdista uuden päivityksen julkaisuvaiheessa. Muutos koskee aikanaan uusia hakijoita. 

 

Mistään radikaalista muutoksesta ei ole kyse. Nykyiseen työkirjaan täytetyt tekstit on myös helppo siirtää uuteen päivitettyyn versioon. Moni työkirjan kohta lähinnä tarkentuu ja ohjaa hakijaa työstämään palvelukuvausta laatulautakunnan käsittelytarpeita tukevalla tavalla. Myös työkirjan alun tietotekstiosioon on tulossa päivitystä. Luvassa on mm. ajantasaista Green Care -tietoa sekä kaavioiden, turvallisuusnäkökulmien ja kysymysten tarkennusta.

 

LuontoHoiva- ja LuontoVoima-laatutyökirjan tarkoituksena on ensisijaisesti palvella laatumerkkien hakijan hakuprosessia. Tavoitteena on, että tarkennetun työkirjaversion avulla mm. täydennyspyyntöjen tarve vähenee ja laatulautakunta saa heti kerrasta oleellista tietoa ko. palvelun Green Care -ominaisuuksista.

 

LuontoHoivan ja LuontoVoiman laatumerkit ovat nimenomaan Green Care -laatumerkkejä

Merkit voidaan myöntää vain luontolähtöisille palveluille tai palvelukokonaisuuksille.

 

Laatumerkkipalvelussa toiminnan keskiössä ovat selkeät asiakaskohtaiset hyvinvointitavoitteet, joita kohti kuljetaan vastuullisesti ja ammatillisesti ohjattuna luontoperustaisia toimintamalleja käyttäen. Asiakaskohtaisten tavoitteiden asettaminen ja tavoittelu luontolähtöisesti vaatii palveluntuottajalta tietoa ja taitoa luoto-, eläin-, puutarha- ja maatila-avusteisista menetelmistä, harjoitteista sekä ohjausosaamista. 

 

Green Care -palveluista puhuttaessa ohjausosaaminen liittyy vahvasti ammattitaitoon ohjata yksilöitä ja ryhmiä käytännön tasolla sekä tavoitteellisuus--luontoperustaisuus--kokemuksellisuus--osallisuus -akselilla.

 

Laatumerkkiä haettaessa pelkkä käytännön osaaminen ei kuitenkaan riitä

Palvelun Green Care -elementit ja -edellytykset tulee osata kuvata myös sanallisesti. Tätä ei kannata kuitenkaan arastella! Uskon, että kentällä on paljon ns. hyviä pöytälaatikkotyökirjoja. Työkirjan täyttämistä ja lähettämistä ei kannatakaan pelätä.

 

Tekstin kuin tekstin hiomista voi tehdä loputtomiin, kuten tätäkin tekstiä :) mutta loputon pilkun viilaus on turhaa.

 

Oleellista on kirkastaa itselle ja työkirjan lukijoille oman työn juju, mitä teemme ja miksi, ja miksi Green Care toimii juuri tällä tavalla toteutettuna tämän asiakasryhmän hyvinvointitavoitteisiin!    

 

Onko sinulla toiveita tai ideoita laatumerkkien ja hakuprosessin kehittämisen suhteen?

Vielä ehtii vaikuttamaan. Ota yhteyttä minuun! Kaikki ajatukset ja vinkit ovat tervetulleita: Maarit Aho, puh. 050 536 1199 tai maarit.aho@gcfinland.fi


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: