Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Kysely: opinnäytetyö esteettömien luontomatkailupalveluiden tarpeesta


02.05.2024

Olemme kaksi sosionomiopiskelijaa Lapin ammattikorkeakoulusta. Teemme opinnäytetyötä aiheenamme ”Kartoitus esteettömien luontomatkailupalveluiden tarpeesta Inarin kunnassa”. Esteettömät palvelut sopivat kaikille, mutta niistä hyötyvät erityisesti pysyvästi tai väliaikaisesti vammaiset tai vammautuneet, ikääntyneet, raskaana olevat, lapsiperheet sekä erilaisiin vähemmistöihin kuuluvat henkilöt. Tarkoituksenamme on selvittää, minkälaisia kokemuksia ja tarpeita esteettömien palveluiden käyttäjillä on Inarin kunnan alueella sijaitsevissa luonto- ja luontomatkailupalveluissa. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Inarin kunta. 

 

Pyydämme teitä ystävällisesti käyttämään hetken aikaanne ja vastaamaan oheiseen kyselyyn 30.6.2024 mennessä. Voit vastata kyselyyn, mikäli itse tarvitset esteettömiä palveluita tai jos käytät esteettömiä palveluita jonkun toisen henkilön tarpeiden takia. Aikaa kyselyyn vastaamiseen menee korkeintaan 10 minuuttia. Yksittäisten henkilöiden vastaukset eivät tule raportissa esille. Tietoja käytetään ainoastaan opinnäytetyön tekemiseen ja tiedot hävitetään opinnäytetyön valmistuttua. Vastauksista ei voida tunnistaa yksittäisen henkilön vastauksia. 

 

Jos vastaat kyselyyn julkisessa käytössä olevalla tietokoneella, tyhjennä selaimen välimuisti vastattuasi kyselyyn. Mikäli useampi kyselyyn vastaaja käyttää samaa tietokonetta, tulee selaimen välimuisti tyhjentää vastauskertojen välissä. 
Vastaamalla tähän kyselyyn hyväksyt vastausten käytön opinnäytetyön tekemisessä. Linkki kyselyyn:

 

https://link.webropolsurveys.com/S/3634383D46111F39  

 

Terveisin, 

 

Krista Ananin ja Anna Koskela 


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: