Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Kävelykokouksia, metsäetäpäiviä – hyvinvointia työ- ja opiskeluarkeen luonnosta


07.05.2020

Etämetsäpäivä

Onko sinulla kokemusta kävelykokouksista, työlounaista luonnossa tai esimerkiksi metsäetäpäivistä?

 

Kokouksia ja työhön tai opiskeluun liittyviä tapaamisia järjestetään usein ajatuksella, että jonkin käsillä oleva tehtävä tai projekti menisi eteenpäin. Kokoontumistapoja on monenlaisia. Suomalainen yritys- ja organisaatiokulttuuri suosii kuitenkin yhä perinteisiä sisätilakokoontumia ja erityisesti juuri nyt, korona-aikana, erilaiset verkkokokoontumiset ovat yhä suurempi osa arkeamme.

 

Perinteisten pöytäpalavereiden tilalla kannattaa hyödyntää myös lähiluontoa. Nyt kun lähikontakteja suositellaan välttämään, voidaan ns. normaaliin toimistoarkeen palatessa ottaa toimintaan mukaan kävelykokoukset. Lähiluontoon suuntautuvilla palavereilla voidaan huomioida myös tarvittaessa riittävät turvavälit.

 

Puistoissa tai metsissä järjestettävillä kävelykokouksilla on oma paikkansa työ- ja opiskeluarjessamme

 

Luontoon suuntautuvien kokouksen tavoitteena ei kuitenkaan ole vain nauttia ympäristöstä vaan luoda uudet, mieltä innostavat puitteet uusille hankkeita eteenpäin vieville ajatuksille ja avauksille. Ryhmään osallistuvista voi löytää jopa uusia ominaisuuksia ja taitoja, joita aiemmissa perinteisissä tapaamisissa ei ole noussut vielä esille.

 

Aiheesta löytyy myös tutkimusta

 

Yhtenä uusista julkaisuista on Gritzkan ym. kirjallisuuskatsaus, jossa todettiin, että luontoperustaisiin interventioihin työympäristöissä liittyvä tutkimuskoonti on haasteellista aiheen monitahoisuuden ja tutkimustuloksiin liittyvien validiteettiongelmien takia. Katsauksessa huomattiin kuitenkin, että luontolähtöiset interventiot vaikuttavat työntekijöiden mielenterveyteen, hyvinvointiin ja kognitiivisiin kykyihin. Lisäksi todettiin, että teema kaipaa lisää teoriapohjaista tutkimusta. Tästä voisikin joku tutkija tai opiskelija ottaa kopin!

 

Tulee kuitenkin muistaa, että vaikka tutkimukset sanoisivat mitä tahansa, ovat kaikki kokemukset aina yksilöllisiä. Se miten, esim. kokouskävelyt tai metsäetäpäivät kukin kokee yksilönä tai työ- ja opiskeluyhteisönä ovat erilaisia. Uusia ajatuksia kannattaa kuitenkin kokeilla muutaman kerran ennen kuin todetaan, onko uudesta menetelmästä enemmän hyötyä kuin haittaa tai haittaa kuin hyötyä.

 

Eritoten hyötypuolta mietittäessä, luontointerventioita voidaan hyödyntää työntekijöiden mielenterveyden edistämiseen, stressitason laskuun, verenpaineen tasoittamiseen, motivoimiseen, innovatiivisten uusien ajatusmallien synnyttämiseen, yrityksen imagon luomiseen mm. nostamalla luontoarvot yrityksen toimintakulttuuriin, jne.

 

Muutamaan kävelykokoukseen osallistuneena mietin, mitkä ovat niitä asioita, joita kannattaa huomioida erityisesti kävelykokouksissa?

 

Tässä muutama ajatus

Luontoa voidaan hyödyntää monin eri tavoin myös työelämässä

 

Kävelykokousten muuttuessa osaksi luontaista yrityskulttuuria, voidaan kokoukseen yhdistää tyhy-/tyky-tavoitteita ja lähteä kokeilemaan esim. mindfulness-harjoitteita sekä kokonaisia metsäetäpäiviä. Metsäetäpäivistä hyvä suomalainen erimerkki on #metsäHUB-päivät, joissa koko päivä työskennellään luonnossa. Tapahtumien ympärille on usein koottu järjestäjäporukkaa, jotka huolehtivat mm. latauspisteistä.

 

Palaan kuitenkin vielä ensimmäiseen kysymykseeni; miten yleisiä kävelykokoukset, luontoon suuntautuvat kahviretket, lounastauot ja kenties kokonaiset metsäetäpäivät ovat juuri sinun työ- tai opiskelupaikallasi? Jaa minulle omia kokemuksia, olisi kiva kuulla niistä: maarit.aho@gcfinland.fi

 

Teksti ja kuva Maarit Aho / Green Care Finland ry

 

Lähteitä ja lisätietoa aiheesta enemmän kiinnostuneille:

Gritzka, S., MacIntyre, T.E., Dörfel, D., Baker-Blanc, D.L. & Calogiuri, G. 2020. The Effects of Workplace Nature-Based Interventions on the Mental Health and Well-Being of Employees: A Systematic Review. Front. Saatavilla: https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00323

 

Nisbet, E.K., Zelenski, J.M. & Grandpierre, Z. 2019. Mindfulness in Nature Enhances Connectedness and Mood. Ecopsychology. Saatavilla: http://doi.org/10.1089/eco.2018.0061

 

Kondo, M.C., Jacoby, S.F. & South E.C. 2018. Does spending time outdoors reduce stress? A review of real-time stress response to outdoor environments. Saatavilla: https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2018.03.001

 

Kobayashi, H., Song, C., Ikei, H., Park, B.J., Kagawa, T. & Miyazaki, Y. 2019. Combined Effect of Walking and Forest Environment on Salivary Cortisol Concentration. Saatavilla: https://doi.org/10.3389/fpubh.2019.00376

 

Gladwell, V.F., Kuoppa, P., Tarvainen, M.P. & Rogerson, M.A. 2016. Lunchtime Walk in Nature Enhances Restoration of Autonomic Control during Night-Time Sleep: Results from a Preliminary Study. Saatavilla: https://doi.org/10.3390/ijerph13030280


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: