Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Green Care on osa vihreän talouden kasvua


23.04.2018

Kansanedustaja, ja Green Care -toiminnan kummi, Merja Mäkisalo-Ropponen oli mukana Green Care Finland yhdistyksen 12.4. järjestämässä seminaarissa. Puheenvuorossaan Merja pohti mahdollisuuksia ja voimavaroja, joita uuden toimialan edistämiseen on löydettävissä.  

 

 

Luonnosta tukea oppimiseen ja luovaan työskentelyyn

Kouluopetuksen uudistuminen on yksi parhaillaan ajankohtaisista teemoista, jossa luontolähtöiselle osaamiselle on ilmeistä tarvetta. Pulpeteissa istumisen sijaan oppilaat lähtevät nyt entistä useammin tutkimaan opeteltavia asioita omakohtaisten kokemusten kautta. Ulkona oppiminen ja metsäesikoulut yleistyvät.

 

Omakohtaisena esimerkkinä Merja kertoi työskentelytilojen uudistamisesta eduskunnassa. Siellä perinteisten kokous- ja toimistotilojen rinnalle ollaan saamassa innovatiivisuuteen ja luovuuteen kannustava uudenlainen työskentelytila. Työtilasta löytyy myös viherseinä, joka tukee työskentelyä sekä sisäilmaa puhdistavien vaikutuksien että luonnon elvyttävien ja rauhoittavien vaikutusten kautta.  

 

Työyhteisöjen parissa Merja Mäkisalo-Ropponen näki edelleen runsaasti mahdollisuuksia luontolähtöisten menetelmien hyödyntämiseen. ”Kansanedustajia voi ehkä olla vaikea saada mukaan kävelykokoukseen”, Merja pohti, ”mutta hallinnon virkamiesten parissa kävelykokouksia on jo kokeiltu”. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten pienten tekojen voidaan tuoda hyvinvointia lisääviä muutoksia työelämään.

 

Green Care voi olla osa vihreän talouden kasvua

Green Care –mallien tunnettavuuden lisäämiseen tarvitaan vielä runsaasti julkisuutta ja viestintää. Vetoapua voisi löytää laajemmista yhteiskunnallisista muutoksista, joita parhaillaan on tapahtumassa. Green Care soveltuu hyvin muun muassa osaksi kestävän kehityksen toimintaa. Samoin uudet ajattelutavat kannattaa pitää esillä biotaloudessa keskusteltaessa. ”Biotalous ei ole pelkästään puun uusia käyttömuotoja, kuten usein ajatellaan, vaan yhtä hyvin myös luontolähtöisten palveluiden kehittämistä”, Merja korosti puheessaan.

 

Tutkimusnäytön sekä hyvien käytäntöjen kautta eteenpäin

Tieteellisen tutkimuksen kautta tulevat näytöt sekä mahdollisuudet kustannustehokkuuden parantamiseen ovat tärkeässä roolissa, silloin kun tarkastellaan Green Care –toiminnan laajentamista sosiaali- ja terveyspalveluissa.

 

Tähän liittyen Merja kertoi Muistiliitossa tekeillä olevasta selvityksestä, jossa selvitetään muun muassa rauhoittavien lääkkeiden käytön  vähentämistä muistisairauksien hoidossa. Tämän selvityksen kautta nähdään myös se, miten hyvin luonto- ja eläinavusteisista menetelmistä on jo nykyisin tutkimustietoa saatavilla muistisairaiden hoidossa.

 

Vaikuttavuuteen liittyvien tutkimusnäyttöjen ohella Merja nosti esille hyvien käytäntöjen muodostamisen ja jakamisen sekä ammatillisen kokemustiedon merkityksen. Viestinnässä kannattaa nostaa esille alan osaajia, jotka voivat kertoa konkreettisista tekemisen malleista ja niiden toimivuudesta erilaisten asiakasryhmien parissa.

 


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: