Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Green Care –tutkijatapaaminen 18.4. 2017 Seinäjoella/forskarmöte i Seinäjoki


06.03.2017

Tervetuloa Green Care –tematiikasta kiinnostuneiden tutkijoiden tapaamiseen Seinäjoelle tiistaina 18.4.2017 klo 12.15-16.00.  Tilaisuus järjestetään Frami C-rakennuksen (http://www.frami.fi/yhteys/) toisessa kerroksessa Helsingin yliopisto Ruralia-instituutin tiloissa (kokoushuone: Stadi)

 

Tilaisuus jatkaa tutkijatapaamisten sarjaa yhteistyössä Green Care Finland ry:n kanssa. Tapaamisissa kuullaan alustuksia ja keskustellaan Green Care:a käsittelevistä tutkimuskysymyksistä tavoitteena vahvistaa monitieteistä verkostoyhteistyötä.

 

Tilaisuuden pääpuhujana on Kirsi Salonen PsM, psykoterapeutti, psykologi, tohtorikoulutettava (Tampereen yliopisto), projektitutkija (Jyväskylän yliopisto). Keskustelua johdattelevana artikkelina toimii Psykologia –lehden 51(05),2016 artikkeli: Kirsi Salonen, Kaisa Kirves & Kalevi Korpela: Kohti kokonaisvaltaisen luontokokemuksen mittaamista

 

 

 

 

”Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää emootioita, minä-kokemusta ja ympäristösuhteen ominaisuuksia koskevista, niin sanottua kokonaisvaltaista luontokokemusta kuvaavista väittämistä mittari (KOLU) ja selvittää sen rakennetta, ulottuvuuksien reliabiliteettia sekä mittarin rakenne-, kriteeri- ja ryhmien erotteluvaliditeettia. KOLU-mittarin rakennetta arvioitiin faktorianalyyysilla ja ulottuvuuksien reliabiliteettia Cronbachin alfoilla. Rakenne- ja kriteerivaliditeettia arvioitiin Pearsonin korrelaatiokertoimilla. Ryhmien erotteluvaliditeetin tutkimiseksi verrattiin KOLU-mittarin ulottuvuuksien esiintymistä aiemmassa tutkimuksessa löydetyissä luontokokemuksen ryhmissä (tervehtyjät, elpyjät, ristiriitaiset) varianssianalyysin avulla. KOLU-mittari osoittautui koostuvan neljästä ulottuvuudesta (luontoyhteyden kokemus, umpikujan tunne, tilantuntu ja hyväksyvä läsnäolo), joiden reliabiliteetit olivat riittävän hyvät. Lisäksi rakenne-, kriteeri- ja ryhmien erotteluvaliditeetit osoittautuivat kohtuullisiksi.”

 

Tapaamiseen voi ilmoittautua alustajaksi (n. 30 min alustus) eri tieteenaloilta ja lähestyä hyvinvointi-/ terveysvaikutusten mittaamisen teemaa eri näkökulmista. Alustukset pyydetään ilmoittamaan pe 7.4. mennessä sähköpostitse: martta.ylilauri@uva.fi

Tilaisuus on maksuton.

 

Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteyden (Funet) kautta.  Ilmoittautumiset ke 12.4. mennessä (myös etäyhteydellä osallistuvat): https://www.gcfinland.fi/kehittaminen/tutkijatapaaminen-seinajoella-18-4-2017-/

 

Kutsua voi välittää vapaasti eteenpäin, myös ideat tutkimusverkoston yhteydenpidosta ja toiminta-tavoista ovat tervetulleita. 

 

Tervetuloa mukaan osallistumaan ja keskustelemaan!

Martta Ylilauri, Anne Matilainen ja Anja Yli-Viikari

 

 

****************

Green Care -forskarmöten 18.4.2017 i Seinäjoki

 

Välkomna alla forskare som är intresserade av Green Care-tematiken till ett gemensamt forskarmöte.

Tid: tisdag 18.4. kl. 12.15–16.00. Plats:  Frami C-byggnaden (mötesrum Stadi, 2 vån), Tiedekatu 2, 60320 Seinäjoki.

 

Huvudtalaren är Kirsi Salonen, PsM, psykoterapeut, psykolog, doktorand (Tammerfors universitet), projektforskare (Jyväskylä universitet) med rubriken ”Mot mätning av holistisk naturupplevelse” som baserar sig på artikeln:

Psykologia –lehti 51(05),2016: Kirsi Salonen, Kaisa Kirves & Kalevi Korpela: Kohti kokonaisvaltaisen luontokokemuksen mittaamista.

 

Forskare från olika vetenskapsämnen och olika synvinkel på temat kan anmäla sig som föredragare (ca. 30 min).

Föredragare ombeds att meddela senast fre 7.4 per e-post: martta.ylilauri@uva.fi 

 

Tillfället är avgiftsfritt. Det är möjligt att delta via distansmöte (Funet). Anmälningen senast ons 12.4 (också via Funet): https://www.gcfinland.fi/kehittaminen/tutkijatapaaminen-seinajoella-18-4-2017-/

 

Du får gärna skicka inbjudan vidare, också ideér gällande kontakt- och verksamhetsformer är välkomna.

Gärna meddela om ifall du inte vill få forskningsnätverkets information i framtiden.

 

Välkomna med att delta och diskutera!

 

Martta Ylilauri, Anne Matilainen och Anja Yli-Viikari

 

Tillfället anordnas i samarbete med Livskraft från den Österbottniska naturen -projektet och den Nationella Green Care –koordineringsprojektet.

 


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: